Hurdle тарифи

Променена на: Fri, 21 окт, 2022 at 2:25 PM

Print

Hurdle тарифите се използват за динамичното управление на множество тарифи. Като редактирате една тарифа (hurdle тарифа), можете да спрете тарифи за определени дни или да увеличите минималните цени на множество свързани тарифи.

Създаването на hurdle  тарифа е подобно на всяка друга тарифа в Clock PMS+. Само базови тарифи могат да се използват като hurdle  тарифи.

Създайте базови тарифи и задайте цените. За по-лесно управление ви препоръчваме да избягвате публикуването на hurdle тарифи в BookDirect, каналните мениджъри и т.н., тъй като hurdle тарифите се използват за контролиране на поведението на вашите тарифи във вече споменатите резервационни системи, канални мениджъри и т.н. Може да използвате толкова hurdle тарифи, колкото са ви нужни.

Употреба на Hurdle тарифи

Изберете "Hurdle" таба на екрана за създаване/редакция на тарифа, на която ще се продава (публикувана на уебсайта; свързана към канален мениджър и т.н.):

  • Изберете желаната hurdle тарифа в полето "Hurdle тарифа" (1).
  • Изберете режим “Hurdle тарифа” (2):
    • Спри от продажба. Тарифата ще бъде автоматично спряна, ако цената на тази тарифа за деня е ПО-НИСКА от цената в hurdle тарифата за деня.
    • Минимална цена. Тарифата ще бъде автоматично актуализирана, за да отговаря на цената на hurdle тарифата, ако цената на тарифата за деня е ПО-НИСКА от цената в hurdle тарифата за деня.

Примери:
  • Ако цената за 1 август 100 евро в тарифата и 80 евро в hurdle тарифата, цената в тарифата ще бъде 100 евро.
  • Ако цената за 1 август е 75 евро в тарифата и 80 евро в hurdle тарифата, цената в тарифата ще стане 80 евро.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница