Подтипове плащания

Променена на: Thu, 28 мар, 2024 в 11:11 AM

Print

Clock PMS+ използва типове и подтипове плащания, за да класифицира плащанията в отчетите.

Типовете плащания са фиксирани, но може да постигнете по-детайлна класификация като добавите подтипове към тях. Типовете и подтиповете плащания могат да бъдат избрани за всяко плащане.

Настройка

За да добавите подтип:

  • От менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Плащания->Подтип плащане.
  • Изберете  бутон "+", въведете името на подтипа и свързания с него тип плащане.
  • Потвърдете с бутон "Запази".

Приложение

Платежните типове и подтипове се избират за всяко плащане. Плащанията се отразяват във фолиото и според направените настройки, при регистрирането им ще може да укажете освен тип и подтип на плащането.

Пример: Да предпложим, че вашата организация приема Банкови плащания в две различни банки и за вас е много важно да проследявате тези плащания отделно в Clock PMS+. За целта за всяка банка въведете подтип към типа Банково плащане: Банка1 и Банка2. Сега вече ще можете при отразяване на банкови плащания да укажете и банката, където е преведена сумата.

За повече детайли как се регистрират плащанията, прегледайте статията Фолио - плащания.

Типовете и подтиповете плащания се включват във всички справки за плащания. Ще получите както детайлна така и обобщена информация за всички регистрирани плащания.

В Clock PMS+ са предвидени следните справки за проследяване на плащанията: "Плащания" , "Плащания в отворени фолиа" , "Приключване на каса". За да ги използвате отворете менюто за навигация и изберете Справки->Всички справки.

Настройка "За всяко плащане се изисква подтип плащане"

Може да зададете изискване за задължително попълване на подтип за всяко плащане. В този случай никое плащане не може да бъде създадено без да бъде избран подтипа. За да активирате изискването:

  • От менюто за навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Плащания->Подтип плащане.    
  • Изберете бутон "да ↔ не" под настройката "Изисквай подтип плащане за всяко плащане". Статусът се променя при всяко кликване върху бутона. Промяната веднага се отразява в реда срещу самата настройка.
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница