Кухненски бонове, Поръчки, Сметки

Променена на: Tue, 14 мар, 2023 в 8:51 AM

Print

Типове разпечатки

В тази статия ще покажем различните разпечатки, които можете да имате, ако използвате кухненски/ресторантски принтери, заедно с информация как контролирате какво и къде да бъде отпечатано.

В Clock POS можете да имате три типа разпечатки:

Кухненски бон

Кухненските бонове са основните разпечатки и са предназначени да се използват от готвачите. За да имате кухненски разпечатки, трябва:

  • имате създадени "Кухни" и принтер прикрепен към тях.
  • в настройките на Артикулите, изберете Кухнята, където се приготвя този артикул.

След горните настройки, като изпратите поръчка, всеки кухненски принтер ще отпечата кухненския бон с артикулите, приготвяни в тази кухня (или бар). Ще имате поне един кухненски бон на кухня с опцията и за повече (вижте по-долу).

Поръчка

Разпечатките на поръчки са предназначени за клиента и съдържат артикулите от настоящата поръчка, които  изпращате (включително техните цени) и също така показват междинна сума за цялата маса (включително предишни поръчки, изпратени за тази маса/място за настаняване). Отпечатването на поръчки не е задължително. За да разпечатвате поръчки, трябва да имате избран "Локален принтер" (вижте по-долу).

Сметка

Сметката съдържа всички поръчани артикули за тази маса с техните цени и обща сума. Освен това след закриването на сметката, разпечатката също така ще включва информация (сума, тип) относно плащането. Ако сметката е била прехвърлена към сметката на стая, разпечатката ще съдържа информация към коя резервация е била прехвърлена и ред за подпис (или подписът, ако гостът е подписал сметката дигитално). Отпечатването на сметките е по пожелание. За да разпечатате сметка ви трябва комбинация от конфигурирани "Настройки за принтер" и "Локални настройки" (вижте по-долу).

Настройки

Има две групи настройки, позволяващи ви да контролирате колко и какъв тип разпечатки ще имате, както и къде ще се разпечатват.

Настройки на принтер

Първата група е настройки "Принтер". Можете да откриете наличните поции от меню Управление -> Принтери.

Локални настройки

Втората група е "Локални настройки". Използвайки локалните настройки, можете да контролирате:

  • дали желаете да отпечатате "Поръчка" и на кой принтер ще излезе.
  • дали желаете да отпечатате "Сметка" и на кой принтер ще излезе.
  • ако желаете да се разпечата втори "Кухненски бон", трябва да изберете "Локален принтер за кухненски бонове".

Важно: Локалните настройки са специфични за всяко устройство/браузър. С други думи, ако желаете да имате същото поведение навсякъде, трябва да попълните тези локални настройки на всяко устройство, което използватеза да разпечатвате поръчки и окончателни сметки.

Можете да откриете тези настройки на началния (с масите) екран на POS-а. Просто отворете POS-а от всяко устройство, което използвате във вашия ресторант, след което кликнете върху всяка настройка, за да изберете принтер, на който ще се разпечатват поръчките и окончателните сметки.

  • "Няма избран локален принтер..." - като изберете принтер в тази опция, задавате на кой принтер ще се отпечатват поръчките и/или окончателните сметки, които се издават от това конкретно устройство.
  • "Няма избран принтер за кухненски бонове.....' - като изберете принтер в тази опция, за всички поръчки, маркирани от това устройство ще отпечатвате втори "Кухненски бон"  на избрания локален принтер.

Таблица с комбинации

За да покажем всички възможни комбинации от настройки и съответните резултати, подготвихме следните таблици, които можете да използвате, за да зададете конфигурацията си за печат.

Кухн. бон (КБ) и Межд. поръчка
Принтер настройки Поръчки = Да
Сметки = Да
Поръчки = Не
Сметки = Да
Поръчки = Не
Сметки = Не
Поръчка = Да
Сметки = Не
Локални настройки 
Локален принтер = Да
За кухн. бон = Да
2 КБ на кухня + 1 Поръчка
2 КБ на кухня
2 КБ на кухня
2 КБ на кухня + 1 Поръчка
Локален принтер = Да
За кухн. бон = Не
1 КБ на кухня + 1 Поръчка
1 КБ на кухня
1 КБ на кухня
1 КБ на кухня + 1 Поръчка
Локален принтер = Не
За кухн. бон = Да
2 КБ на кухня
2 КБ на кухня
2 КБ на кухня
2 КБ на кухня
Локален принтер = Не
За кухн. бон = Не
1 КБ на кухня
1 КБ на кухня
1 КБ на кухня
1 КБ на кухня
Сметки
Принтер настройки Поръчки = Да
Сметки = Да
Поръчки = Не
Сметки = Да
Поръчки = Не
Сметки = Не
Поръчка = Да
Сметки = Не
Локални настройки 
Локален принтер = Да
За кухн. бон = Да
Една сметка
Една сметка
Няма сметка
Няма сметка
Локален принтер = Да
За кухн. бон = Не
Една сметка
Една сметка
Няма сметка
Няма сметка
Локален принтер = Не
За кухн. бон = Да
Няма сметка
Няма сметка
Няма сметка
Няма сметка
Локален принтер = Не
За кухн. бон = Не
Няма сметка
Няма сметка
Няма сметка
Няма сметка

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница