Onity

Променена на: Fri, 19 ян, 2024 в 9:29 AM

Print

Важно: Моля, уверете се, че сте преминали и през Контрол на достъпа - Общи настройки

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и Onity ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители чрез удобната функционалност за издаване и кодиране на ключ-карти директно през Clock PMS+. Гъвкавостта на интеграцията ви позволява да контролирате не само достъпа до стаята, но също така и до вратите за общите помещения (например главния вход, главната врата за етажа) или специалните зони (например СПА или гаража за паркиране). Освен това можете да контролирате времевата рамка на датите на пристигане и заминаване, в която ключовете ще бъдат съответно активни. И не на последно място, ще можете също така да издавате мобилни ключове през Clock PMS+

Конфигуриране

Важно: Изисква се Clock IoT устройство за интеграцията, което трябва да бъде свързано в същата локална (интернет) мрежа като Onity сървъра.

Комуникационният протокол, който се използва за тази интеграция е Onity PMS Protocol V9.

1. Достъпете Clock PMS+ и отидете на меню Настройки->AppConnector-> намерете Salto/Onity и активирайте интеграцията-> кликтенете бутон 'Настройки'-> изберете 'Salto / Onity'.

2. След като се появи изскачащият прозорец, въведете съответните данни:

  • Active (1) - изберете веднъж, след като приключите с конфигурацията.
  • API user (2) - изберете Clock IoT устройството.
  • Server host (3) - въведете IP адреса на Onity сървъра.
  • Server port (4) - въведете портакойто е зададен за Onity сървъра.  
  • Version (5) - изберете INDUSTRY STANDARD OLD.
  • Mobile keys encoder (Onity) (6) - въведете номера на енкодера, предоставен от поддръжката на Onity, ако ще издавате мобилни ключове. Моля, обърнете внимание, че мобилните ключове се поддържат от OnPortal версията само. 

Енкодери

След като добавите данните за интеграцията, запишете и въведете данните за енкодерите, изберете бутон "Добави" под раздел "Кодиращо устройство за ключ на стая".

Ще се покажат две полета за попълване:

  • Име (1) - въведете името на енкодера. Ще видите това име в  Clock PMS+. Може да бъде много полезно, ако оперирате с много енкодери, тъй като името ще ви помогне да ги различавате и изберете правилния при кодиране на карта.
  • Идентификатор (2) - това е идентификацията на енкодера в рамките на Onity. Енкодерът първо трябва да бъде добавен в тяхната система, след това добавете идентификатора му тук. Препоръчваме ви да използвате кратък идентификационен номер на енкодера.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница