Туристически данък

Променена на: Fri, 13 окт, 2023 в 8:42 AM

Print

Туристическият данък се използва за таксуване на гостите с всякакви местни такси и данъци като Курортната такса например. При настройка на вашите тарифи, може да изберете дали зададената цена на стая е с включен туристически данък или не. От това зависи дали конфигурираните суми за туристически данък ще се добавят към цената на стаята или ще се отчислят от нея. Повече детайли за различните начини на прилагане на данъка, които се поддържат в тарифите вижте в  Режим на Туристическия данък.

Clock PMS+ поддържа няколко метода на изчисляване на туристическия данък, които могат да се комбинират:

 • Фиксирана цена за нощувка в стая;
 • Фиксирана цена за нощувка на легло, диференцирана за възрастен и дете;
 • Процент от цената на стаята;

Настройка

За да конфигурирате параметрите на вашия туристически данък, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Туристически данък.

Попълнете настройките както следва:

 • Пропусни нощувки(1) - зададения брой нощувки ще бъдат пропуснати и за тях няма да се начисли/отчисли туристически данък;
 • Макс. нощувки(2) - ако таксата се дължи до определен брой нощувки, тук може да въведете максималния брой нощувки, за които ще се начисли/отчисли туристически данък. Нощувките над този брой няма да подлежат на туристически данък.
 • Допълнителни категории приходи(3) - настройката се отнася за метода Процент от цената на стаята. По подразбиране за база на процентния данък се използват услугите, отчетени в групи приходи “Стаи” и “Пакети”. Освен тях имате възможност в базата за изчисление да добавите и услуги от останалите категории приходи, които сте конфигурирали. 

Пример: Ако предлагате пакетна услуга (нощувка със закуска) и данъкът се дължи върху пакетната цена. Приходът от нощувки се отчита в група приходи “Стаи”, а приходът от закуски в група “Храни и напитки”. За да се изчисли коректно туристически данък е нужно в базата да включите и съответната категория приход, в която се отчита закуската.

 • Възраст деца за намалена такса(4) - имате възможност да диференцирате размера на туристическия данък на база възраст на дете. Например, деца до 5 години да плащат 0.25, а по-големите, да плащат 0.5. Въведете в това поле максималната възраст (включително) на деца за намалена такса.
 • Добави описание на калкулацията в текста(5) - ако е избрано, към описанието на данъка ще се добавят и детайли за начина за калкулация. По този начин представянето на данъка в документите ще бъде по-ясно.
 • Текст(6) - посочете името на начислението, представляващо данъка.
 • Категория приходи(7) -  изберете категория приходи, в която да се отчитат начисленията за туристически данък. В списък се предлагат стойностите, конфигурирани към групата приходи "Туристически данък".
 • Валута(8) - изберете валута на данъка.
 • Данък %(9) - ако този туристически данък е предмет на друг данък, посочете неговата ставка.
 • Данъчен код(10) - ако данъкът изисква отделно отчитане, може да използвате полето "Данъчен код". Това ще добави допълнителна колона във вашата данъчна справка, както и допълнителен ред в таблицата с данъци във фолиата.
 • Текст при отпечатване(11) - това е текстът, който ще се показва в документа на гостите. Ако не е попълнен, ще се използва стойността от полето "Текст".
 • Скрий на екрана за начисление(12) - начислението за туристически данък няма да е налично за ръчно добавяне към фолиата.

Конфигуриране размера на данъка 

За да конфигурирате размера на данъка, в секция Данъчни сезони, трябва да добавите сезон. Изберете началната дата на сезона. Ако вашият данък не се променя с времето, просто дефинирайте един сезон и той ще се прилага за цялата година. Ако с течение на времето настъпят промени в размера на данъка, просто добавете нов сезон и задайте началната дата, от която новата ставка влиза в сила. 

За да илюстрираме как работят различните методи за калкулация на данъка, ще разгледаме няколко примера. За всички примери предполагаме, че в тарифата е избрана опция за туристически данък "Допълнително, отделно начисление", т.е. данъкът не е включен в цената и се начислява допълнително към цената на стаята. В примерите е активирана и настройка ”Добави описание на калкулацията в текста”.

Фиксирана цена за нощувка в стая

Размерът на данъка не зависи от броя и вида на гостите. Въведете сумата в поле "Цена на нощувка".

Пример: Резервация за 2 нощувки, брой гости 2 възрастни и 1 дете. Цена на стаята 100EUR, размер на данъка 1EUR на ден на стая.

Фиксирана цена за нощувка на легло

В този случай можете да диференцирате цена за възрастен и дете. Въведете съответните суми в полета “Цена за възрастни” и “Цена за деца“.

Пример: Резервация за 2 нощувки, брой гости 2 възрастни и 1 дете. Цена на стаята 100EUR, размер на данъка 1EUR  на възрастен на ден и 0.50EUR  на дете на ден.

Процент от цената на стаята

 Изчислява се като процент от крайната цена на стаята. База за калкулацията са всички услуги от група приходи “Стаи” и “Пакети”, плюс категориите отбелязани в настройка “Допълнителни категории приходи” (3). Въведете размера на процента в поле “Процент”;

Пример: Резервация за 2 нощувки, брой гости 2 възрастни и 1 дете. Цена на стаята 100EUR, размер на данъка 5% от цената на стая.

Комплексен туристически данък 

Може да комбинирате горните 3 метода.

Пример: Резервация за 2 нощувки, брой гости 2 възрастни и 1 дете. Цена на стаята 100EUR,  размер на данъка 1EUR  на възрастен на ден и 0.50EUR  на дете на ден, плюс 5% от цената на стая.

Ограничение за максимален размер на туристическия данък

Настройката е приложима за метода "Процент от цената на стаята". Чрез полетата може да контролирате максималния размер на данъка, който ще се приложи при заемане на помещение. Системата ще определи максималната сума на туристическия данък, като умножи броя на възрастни и деца в резервацията по зададените максимални стойности.

Ако изчисленият процентен данък е по-голям от ограничението, се взема стойността на ограничението. За да се използва тази функционалност, е необходимо да се попълнят и двете полета за ограничение. 

Намалена цена на Дете

В полето "Намалена цена на Дете" може да въведете цената за дете, която да се приложи, в случай че възрастта на детето е по-малка или равна на възрастта, въведена в полето "Възраст деца за намалена такса" (4). Цената за дете над тази възраст ще се изчисли според стойността, въведена в полето "цена на Дете".

Ценови стъпала

В определени градове или общини стойността на туристическия данък се определя на базата на цената на легло или на стая при стъпаловиден подход. С други думи, ако цената на легло е до 10 евро, няма начисление на туристически данък, ако е между 10 и 25 евро, цената е 0.50 евро на човек, ако 25 и 50 евро, цената е 1.00 евро на човек и т.н. 

 • За да зададете ценовите стъпала, щракнете върху иконката "Редактиране" в колоната "Ценови стъпала".

 • изберете как да се определят ценовите стъпала - на цена на стая или според цената на гост (1) - Цената на гост се определя, като цената за стаята се раздели на броя гости в нея (възрастни и деца).

 • добавете толкова нива, колкото са ви нужни в съответствие с местното законодателство (2)
 • въведете вече зададените ценови стъпала и задайте цена за всяко от тях.
 • в резервация, ако ценообразуването е такова, че не попада на никое от ценовите стъпала, ще се прилагат стойностите по подразбиране, зададени в сезона за цената на възрастен и цената на дете по подразбиране.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница