Причини за отказана трансакция

Променена на: Tue, 26 септ, 2023 в 8:39 AM

Print

Необработени отговори от Visa and Mastercard

Това са най-честите необработени отговори от Visa и Mastercard за отказани и анулирани трансакции. Кодът на отговора се връща с и без водеща нула.

Last journal typerefusalReasonRawОписание
Cancelled00: Approved or completed successfullyТрансакцията е анулирана след първоначалното одобрение от издателя на картата. Това може да се дължи на различни причини, например ако клиентът върне стоките след покупка.
Refused01: Refer to card issuerТрансакцията е отказана от издателя на картата. Клиентът следва да се свърже с банката си за пояснения. Клиентът може да опита отново след разрешаването на въпроса с банката си или да използва друг начин на плащане.
Refused03: Invalid merchantТрансакцията е отказана от издателя на картата. Клиентът следва да се свърже с банката си за пояснения. Клиентът може да опита отново след разрешаването на въпроса с банката си или да използва друг начин на плащане .
Refused04: Capture card / Pick-upИздателят на картата иска задържане на картата. Това може да се дължи на съмнения за фалшификация или открадната карта. Това основание се използва в електронната търговия, въпреки че произхожда от POS средата.
Refused05: Do not honorТова е общ отказ, който може да се дължи на няколко причини. Клиентът следва да се свърже с банката си за пояснения.
Refused06: ErrorПлащането не може да се разреши и води до грешка. Клиентът следва да опита отново или да използва друг начин на плащане.
Refused07: Pickup card, special conditionИздателят на картата иска задържане на картата. Това може да се дължи на съмнения за фалшификация или открадната карта.
Cancelled10: Partial approvalТрансакцията е анулирана. Някои издатели на карти поддържат частично одобрение. Така се одобрява част от заявената трансакция, като остатъкът следва да се заплати по друг начин.
Refused12: Invalid transactionИздателят на картата не позволява този тип трансакция по тази карта/сметка. Например картата е карта за гориво, за която този тип трансакция не се позволява.
Refused13: Invalid amountИздателят на картата е отказал трансакцията поради невалиден формат или поле. Този отговор обикновено се получава при Cirrus или Maestro дебитни и предплатени карти или карти, при които не се позволява извършването на онлайн покупки.  Клиентът следва да опита отново или да използва друг начин на плащане.
Refused14: Invalid card numberИздателят на картата не може да валидира номера на картата/сметката.
Refused15: Invalid issuerНомерът на картата не е в обхвата на номерата на картите, поддържан от схемата.
Refused19: Re-enter transactionВажи за Visa. Трансакцията временно не може да бъде обработена.
Refused30: Format errorИздателят на картата не разпознава въведените данни на трансакцията. Това се дължи на грешка във формата. Клиентът следва да провери информацията на трансакцията и да опита отново.
Refused41: Lost cardКартата е обявена за открадната. Проверете автентичността на клиента и го насочете към банката му.
Refused43: Stolen cardКартата е обявена за открадната. Проверете автентичността на клиента и го насочете към банката му.
Refused46: Closed accountПрилага се за Visa. Сметката е затворена. Проверете отново номера на сметката и не опитвайте със същия PAN или токен.
Refused51: Insufficient funds/over credit limit / Not sufficient fundsНедостатъчно средства в сметката на картодържателя. Клиентът може да опита отново след добавяне на средства по банковата си сметка или да използва друг начин на плащане.
Refused54: Expired cardДатата на валидност на картата е в миналото. Клиентът следва да коригира датата или да използва друг начин на плащане.
Refused55: Invalid PINКлиентът е въвел некоректен PIN. Клиентът следва да въведе отново своя PIN или да използва друг начин на плащане.
Refused57: Transaction not permitted to issuer/cardholderИздателят на картата не позволява трансакцията по тази карта/сметка. Клиентът може да използва друг начин на плащане. За активацията или зареждане на предплатени карти, търговецът, банковия идентификационен номер на финансовата компания-посредник или банковия идентификационен номер на издателя на картата не са изцяло местни. Центърът за обработка на издателя на картата не е сертифициран да получава данни за трансакцията в TLV формат (поле 104 в съобщенията за заявка).
Refused58: Transaction not permitted to acquirer/terminalИздателят на картата не позволява трансакцията по тази карта/сметка. Клиентът може да използва друг начин на плащане или да се свърже с банката си.
Refused59: Suspected fraudТрансакцията е отказана, тъй като издателят на картата подозира, че това плащане е измамно.
Refused61: Exceeds withdrawal amount limit(s) / Withdrawal amount limit exceededКлиентът е надвишил лимита на картата си. Клиентът може да опита отново, след като разреши проблема с банката си или да използва друг начин на плащане.
Refused62: Restricted cardИздателят на картата е ограничил местата, където може да се използва картата. Например поради ембарго.
Refused63: Security violationИздателят на картата е посочил проблем със сигурността на тази карта. Клиентът може да използва друг начин на плащане. Като алтернатива клиентът може да опита отново, след като разреши проблема с банката си.
Refused65: Exceeds withdrawal count limit / Withdrawal count limit exceededКлиентът е надвишил лимита за честота на използване на картата. Клиентът може да използва друг начин на плащане или да опита отново със същата карта, след като се е погрижил за проблема с лимита на картата.
Refused6P: Customer ID verification failedПрилага се за Visa. Неправилна проверка на сметката (например номер на шофьорска книжка), свързана с Visa Direct. Да не се бърка с откази на метода за проверка на картодържателя, като например CVV.
Refused65: Authentication requiredПрилага се за Mastercard. За трансакцията се изисква проверка на автентичността. Ако трансакцията е в обхвата на PSD2 и не е преминала през 3D Secure, опитайте отново с 3D Secure. Това се нарича още "мек отказ".
Refused70: Contact Card IssuerПрилага се за Mastercard. Издателят на картата е посочил, че има проблем с тази карта, и иска да се свърже с клиента. Клиентът може да използва друг начин на плащане. Като алтернатива клиентът може да опита отново, след като разреши проблема с банката си.
Refused70: PIN data requiredПрилага се за Visa. Издателят на картата иска да използва Secure Customer Authentication. Опитайте отново трансакцията с ПИН. (Само за европейския регион)
Refused75: Allowable number of PIN tries exceededКлиентът е въвел грешен ПИН повече пъти, отколкото е разрешено от банката издател. Клиентът трябва да повтори опита или да използва друг начин на плащане.
Refused78: Invalid/nonexistent account specified (general)Трансакцията е от нов картодържател и картата не е била правилно отблокирана.
Refused79: Life CycleПрилага се за Mastercard. Трансакцията е отказана поради невалидни данни за картата. Прегледайте кода на съобщението на търговеца за последващи действия.
Refused80: Credit issuer unavailableС банката издател не може да се осъществи връзка. Клиентът трябва да опита отново или да използва друг начин на плащане.
Refused82: PolicyПрилага се за Mastercard. Трансакцията е отказана поради причина, свързана с политиката. Прегледайте кода на съобщението на търговеца за последващи действия.
Refused82: Negative online CAM, dCVV, iCVV, CVV, or CAVV results or Offline PIN authentication interruptedПрилага се за Visa. Методът за проверка на картодържателя е неуспешен за CAM, dCVV, iCVV, CVV или служебен код за трансакции с налична карта.
Refused83: Fraud / SecurityПрилага се за Mastercard. Трансакцията е отказана, тъй като издателят на картата подозира, че това плащане е измамно. Прегледайте кода на съобщението на търговеца за последващи действия.
Authorised85: No reason to decline a request for account number verification, address verification, CVV2 verification, or a credit voucher or merchandise returnНулева стойност на заявката за проверка на автентичността е разрешена.
Authorised85: Not declined (Valid for all zero amount transactions)Нулева стойност на заявката за проверка на автентичността е разрешена.
Refused86: Cannot verify PINПрилага се за Visa. ПИН кодът не може да бъде потвърден. Ако е приложимо, трансакцията може да бъде извършена отново като трансакция без ПИН.
Refused91: Authorization Platform or issuer system inoperative / Issuer not availableС банката издател не може да се осъществи връзка. Клиентът трябва да опита отново или да използва друг начин на плащане.
Error91: Issuer unavailable or switch inoperativeИздателят или оператора на издателя не може да извърши оторизация, например поради спиране на работа.
Refused92: Destination cannot be found for routing / Unable to route transactionКлиентът използва номер на тестова карта в реално време. Клиентът трябва да използва друг начин на плащане.
Refused93: Transaction cannot be completed; violation of lawБанката издател няма да разреши тази трансакция. Клиентът трябва да използва друг начин на плащане.
Refused96: System malfunctionС банката издател не може да се осъществи връзка. Клиентът трябва да опита отново или да използва друг начин на плащане.
Refused1A: Authentication RequiredПрилага се за Visa. За трансакцията се изисква проверка на автентичността. Ако трансакцията е в обхвата на PSD2 и не е преминала през 3D Secure, опитайте отново с 3D Secure. Това се нарича още "мек отказ".
RefusedR0: Stop payment orderПрилага се за Visa. Картодържателят е поискал да спре конкретна, единична периодична платежна операция. Свържете се с клиента относно анулирането на тази трансакция.
RefusedR1: Revocation of authorisation orderПрилага се за Visa. Картодържателят е поискал да спре всички периодични платежни операции. Свържете се с клиента относно анулирането на всички трансакции.
RefusedR3: Revocation of all authorisation ordersПрилага се за Visa. Всички периодични плащания са отменени за номера на картата в заявката. Свържете се с клиента относно анулирането на всички трансакции.
RefusedZ1: Offline-declinedПрилага се за Visa. Използва се само при искания, които не са свързани с картодържателя, като например съвети.
RefusedZ3: Unable to go online; offline-declinedПрилага се за Visa. Използва се само при искания, които не са свързани с картодържателя, като например съвети.

Необработени отговори от American Express

Това са най-честите необработени отговори от American Express за отказани и анулирани трансакции.

Last journal typerefusalReasonRawОписание
Cancelled000: ApprovedТрансакцията е анулирана, след като първоначално е била одобрена от издателя. Това може да се дължи на различни причини, например ако клиентът върне стоките след покупката.
Cancelled001: Approve with IDТрансакцията е анулирана, след като издателят е поискал идентификацията да бъде установена чрез контакт по телефона между обработващия център на оторизатора и търговеца.
Cancelled002: Prepaid Card Partial AuthorizationТрансакцията е анулирана. Трансакцията е анулирана. Някои издатели на карти поддържат частично одобрение. Така се одобрява част от заявената трансакция, като остатъкът следва да се заплати по друг начин.
Refused100: DenyТова е общ отказ, който може да се дължи на няколко причини. Клиентът следва да се свърже с банката си за пояснения.
Refused101: Expired Card / Invalid Expiration DateДатата на валидност на картата е в миналото. Клиентът следва да коригира датата или да използва друг начин на плащане.
Refused106: PIN tries exceededКлиентът е въвел грешен ПИН повече пъти, отколкото е разрешено от банката издател. Клиентът трябва да повтори опита или да използва друг начин на плащане.
Refused109: Invalid merchantТрансакцията е отказана от издателя на картата. Клиентът следва да се свърже с банката си за пояснения. Клиентът може да опита отново след разрешаването на въпроса с банката си или да използва друг начин на плащане .
Refused110: Invalid amountСумата на трансакцията е зададена в невалиден формат. Например използван е невалиден символ, като знак за долар или интервал. Клиентът трябва да направи корекция или да използва друг начин на плащане.
Refused111: Invalid accountИздателят на картата не може да валидира номера на картата/сметката, вероятно защото е използван невалиден символ.
Refused115: Requested function not supportedИздателят на картата не разрешава този вид трансакция по тази карта/сметка.
Refused117: Incorrect PINКлиентът е въвел невалиден ПИН. Клиентът трябва да опита отново или да използва друг начин на плащане.
Refused119: Transaction not permitted to CardmemberИздателят на картата не позволява този тип трансакция по тази карта/сметка. Клиентът трябва да използва друг начин на плащане .
Refused122: Invalid Keyed Printed Card Security Code (PCSC)Издателят на картата е посочил проблем със сигурността на тази карта. Клиентът може да използва друг начин на плащане. Като алтернатива, клиентът може да опита отново, след като разреши проблема с банката си.
Refused125: Invalid Effective Date on CardПредоставената дата на валидност на картата не е във валиден формат. Клиентът трябва да я коригира или да използва друг начин на плащане.
Refused130: Additional customer identification requiredЗа трансакцията се изисква проверка на автентичността. Ако трансакцията е в обхвата на PSD2 и не е преминала през 3D Secure, опитайте отново с 3D Secure. Това се нарича още "мек отказ". 
Refused181: Format errorИздателят на картата не разпознава въведените данни на трансакцията. Това се дължи на грешка във формата. Клиентът следва да провери информацията на трансакцията и да опита отново.
Refused183: Invalid Currency CodeПредоставеният код на валутата не отговаря на стандартите.
Refused187: Deny New Card IssuedИздателят на картата е предоставил на картодържателя нова карта. Клиентът следва да опита с новата карта или да използва друг начин на плащане.
Refused189: Deny Canceled or Closed Card AcceptorТърговецът е спрял операциите или вече не приема картите от тази картова схема.
Refused200: Deny pick up CardИздателят на картата иска задържане на картата. Това може да се дължи на съмнения за фалшификация или открадната карта.
Refused900: Advice acceptedИздателят ExpressPay не може да отговори на ATC заявка за разрешаване на синхронизация.
Refused911: Card Issuer timed outС банката издател не може да се осъществи връзка. Клиентът трябва да опита отново или да използва друг начин на плащане.
Refused912: Host unavailableС банката издател не може да се осъществи връзка. Клиентът трябва да опита отново или да използва друг начин на плащане.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница