Clock IoT конектор - Мрежови настройки

Променена на: Wed, 14 юни, 2023 в 7:10 AM

Print

Мрежа/Защитна стена

Устройството Clock IoT изисква постоянен изходящ достъп до:

 • *.clock-software.com. TCP портове: 80, 443, 22.
 • *.amazonaws.com. TCP портове: 443, 8443, 8883.
 • ruby-gems.clock-software.com. TCP порт 5000.
 • UDP port 123 (NTP - Network Time Protocol)
 • Clock не предоставя IP диапазони, тъй като те могат да се променят във всеки един момент.
 • Вашата локална мрежа трябва да се различава от 172.17.xxx.xxx (или 172.17.0-255.0-255).
 • Clock IoT не се нуждае от никакви входящи връзки/отворени портове.
 • Clock IoT устройството се нуждае от DHCP в мрежата, за да получи автоматично своя IP адрес. Не се поддържат фиксирани IP адреси.
 • Моля, обърнете внимание, че може да се наложи Clock IoT устройството да бъде поставено в една и съща мрежа с устройството/системата на трета страна, подлежаща на интерфейса (за TCP/IP протоколи), или физически близо до устройството/системата (за USB кабелни интерфейси). Проверете всеки интерфейс за специфичните изисквания за протокол/порт.

Важно: Едно Clock IoT устройство може да бъде свързано само с един Clock PMS+ или Clock POS акаунт.

Устройство/инсталация

 • Устройството Clock IoT се нуждае от Ethernet кабел (включен в комплекта) и захранващ адаптер (включен в комплекта). Не се поддържа Wi-Fi връзка.
 • Устройството Clock IoT трябва да бъде постоянно включено. Препоръчва се използването на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS). Рестартирането на устройството категорично НЕ се препоръчва, тъй като това може да доведе до блокиране на устройството.
 • Светодиоди на устройството. Зеленият светодиод (захранване) трябва да свети постоянно. Жълтият светодиод (четене/запис на SD карта) може да мига или да е постоянен.

Проверка на връзките/портовете

 • Свържете се със системния си администратор и намерете IP адреса на Clock IoT устройството. Името на хоста на Clock IoT устройството Device е "clockrpi-", последвано от серийния номер на устройството.

Пример: "clockrpi-a407a36985b48965a3e00ab85aa1e820".

Пример за име на хост и локален IP в рутер

Пример за име на хост и локално IP в маршрутизатор

Успешен тест за връзка:

 • Отворете браузър и въведете IP адреса на устройството.
 • Ще се отвори страницата за диагностика.
 • Моля, свържете се със системния администратор, ако някоя от проверките е отбелязана като неуспешна, и го помолете да провери отново изискванията в раздела "Мрежа/Защитна стена"

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница