Hotek

Променена на: Tue, 15 ноем, 2022 at 8:59 AM

Print

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и Hotek ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители чрез удобната функционалност за издаване и кодиране на ключ-карти директно през Clock PMS+  Гъвкавостта на интеграцията ви позволява да контролирате не само достъпа до стаята, но също така и до вратите за общите помещения (например главния вход, главната врата за етажа) или специалните зони (например СПА или гаража за паркиране). Освен това можете да контролирате времевата рамка на датите на пристигане и заминаване, в която ключовете ще бъдат съответно активни. И не на последно място, ще можете също така да издавате QR кодове като ключове през Clock PMS+

Конфигуриране

Важно: Изисква се Clock IoT устройство за интеграцията, което трябва да бъде свързано със същата локална (интернет) мрежа като Hotek сървъра.

Комуникационният протокол, който се използва за тази интеграция е  Hotek PMS Protocol V2.1.

1. Достъпете Clock PMS+ и отидете на меню Настройки>Всички настройки->Карти за достъп - настройки> щракнете върху Hotek.

2. След като се появи изскачащият прозорец, въведете съответните данни:

 • Active (1) - изберете веднъж при след като приключите с конфигурацията.
 • API user (2) - изберете Clock IoT устройството.
 • Server host (3) - въведете IP адреса на Hotek сървъра.
 • Server port (4) - въведете порта, който е зададен за Hotek сървъра.  
 • QR encoder (5) - въведете идентификацията на QR енкодера, ако ще използвате QR кодове за ключове. По подразбиране, иденттификацията на QR енкодер е 9699. Моля, проверете с вашия Hotek представител дали и при вас а такъв.

Важно: QR кодовете са налични за употреба в Портала MyBookingPortal.

Енкодери

След като добавите данните за интеграцията, запишете и въведете данните за енкодерите, като щракнете на 'Добави' под раздел 'Room key Encoder' (енкодер за ключ-карти).

Ще се покажат две полета за попълване:

 • Name (1) - въведете името на енкодера. Ще видите това име в  Clock PMS+. Може да бъде много полезно, ако оперирате с много енкодери, тъй като името ще ви помогне да ги различавате и изберете правилния при кодиране на карта.
 • Identifier (2) - това е идентификацията на енкодера в рамките на Hotek. Енкодерът трябва да бъде първо добавен  в рамките на тяхната система и след това добавете идентификатора му тук. Поради спецификите на Hotek решението,  ако идентификацията на енкодера в тяхната система е, например, 01, тук трябва да да въведете 0199 - като 01 е идентификацията на енкодера, докато 99 е идентификацията на сървъра.

QR енкодери

Можете да добавите QR енкодер на две места - само в настройките (виж точка 5 по-горе) или също така, като енкодер. Задължително е да го добавите в настройките.

 • ако добавите енкодера само в настройките (вж. точка 5 по-горе), няма да имате възможност да изберете QR енкодер при издаване на ключове (ще се използва обикновеният RFID енкодер) и ще се наблюдава следното поведение: при издаване на ключ чрез обикновения RFID енкодер ще се генерира QR ключ като дубликат и ще бъде видим в портала MyBooking.
 • ако добавите енкодера както в настройките, така и като енкодер, при издаването на ключ ще имате възможност да изберете да използвате обикновения RFID енкодер или QR енкодера. Ще се наблюдава следното поведение: 
  • когато издавате ключ чрез обикновения RFID енкодер, QR ключът ще бъде генериран като дубликат и ще бъде видим в портала MyBooking. 
  • при издаване на ключ чрез QR енкодер ще бъде издаден само QR ключ, който ще бъде видим в портала MyBooking.

Валидност на ключ-картите

В раздел 'Карти за достъп - настройки' можете също така да добавите "От" и "До" часове по подразбиране за валидността на ключ-картите, съответно за дните на пристигане и заминаване. (1).

Освен това може да контролирате дали ключ-картите могат да кодирани само за настанени резервации или също така за очаквани такива. (3)

Ако имате "общи врати", до които гостът трябва да има достъп, може да въведете техните Hotek кодове в раздел "Кодове за общи врати" (4), така че да можете лесно да ги избирате в настройките на стаята (вижте по-долу).

Кодове за врати

За кодира интерфейсът карти за правилните врати, трябва да зададете съответствието за всяка от тях.

Отидете на меню Настройки->Всички настройки->Стаи->редактирайте всяка стая. Въведете кода, който се задали в Hotek  за тази стая в полето 'Room door code(s)' (5).

Общи врати/специални зони

Интерфейсът също така поддържа контрол на достъпа до общите врати или специалните зони като вратата на главния вход, входа на паркинга, СПА и т.н.

Първо ви е нужно да ги зададете в Hotek и след това да въведете техните кодове в полето "Кодове за общи врати". Ако сте завършили помощни списък за общите врати  (4), ще можете да изберете кодовете тук, вместо да ги въвеждате.

Пример: Ако в Hotek сте задали 1 за Главния вход, 2 за входа на паркинга и 3 за СПА входа и давате постоянно достъп до главния вход, трябва да въведете "1, 2" в полето. По този начин гостите, отсядащи в стаята ще имат достъп до следните врати - стая, главен вход, паркинг най-малкото. Ако гостът би желал да използва СПА, можете през резервацията да добавите и достъп до СПА зоната.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница