Данни за фактуриране

Променена на: Wed, 4 окт, 2023 в 12:32 PM

Print

Данни за фактуриране

Данните за фактуриране се използват в разпечатките на вашите фактури и сметки като информация за Доставчик. За да ги попълните, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Документи->Данни за фактуриране.

Попълнете данните за фактуриране на вашата фирма. Непопълнените полета не се включват в разпечатките на документите.

  • Допълнителни данни за фактуриране. Може да попълнете всякакви допълнителни данни, които се изискват или бихте искали да добавите към вашите данни за Доставчик.

Забележка: Не се поддържат версии на фирмените данни на различни на езици. Попълнете информацията по начина, по който желаете да се показва в разпечатките на документите. 

Данни за фактуриране (външен клиент)

Clock PMS+ ви дава възможност да заложите данни за Получател, които да се изпозлват в случаите, когато издавате документ към анонимен клиент (не е гост на хотела). Обикновено това са фолиа на външни клиенти. По този начин ще си гарантирате, че тези фолиа няма да останат без данни за Получател - ще се изтегли информацията, попълнена в полета “Име” и ”Държава”. Разбира се, имате опция преди издаване на документа да ги коригирате с конкретните данни за клиента.

За да заложите данните, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Документи->Данни за фактуриране (външен клиент).

Маркетинг сорс, канал и сегмент

Освен данни за получателя за фолиата на външни кленти, може да задавате стойности за маркетинговите елементи, които да се приложат в сегментационните справки, касаещи начисленията от тези фолиа. Може да достъпите настройките през менюто за навигация Настройки->Всички настройки->Документи->Сегменти (външен клиент). Завършете тази настройка, след като конфигурирате стойностите на Маркетинговите елементи.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница