Настройка на D-Edge

Променена на: Fri, 19 ян, 2024 в 9:53 AM

Print

За активацията на вашата връзка D-Edge, първо ще ви е необходимо да:

 • Имате активирано разширение за D-Edge канала (ако нямате, моля, свържете със сервизния екип);
 • Свържете с вашия D-Edge акаунт мениджър или търговски представител,  за да заявите връзка към Clock PMS+;
 • Въведете вашите инвентарни кодове, както и тези за стаи и тарифни планове на уебстраницата на D-Edge (моля, консултирайте с техния сервизен екип относно повече подробности);

Щом D-Edge е готов с настройките, те ще се свържат с нас и вас със съответните данни за акаунта. Тогава нашият сервизен екип може да активира вашата връзка с D-Edge. 

След активирането на връзката можете да продължите със задаването на ваши собствени настройки за каналния мениджър D-Edge Channel Manager в Clock PMS+, като от навигацията отидете на Настройки->AppConnector-> намерете "D-Edge" и го активирайте-> натиснете бутон "Настройки"

Общи настройки

Можете да правите промени на общите настройки, като кликнете върху бутона "Редакция" в горния десен ъгъл на екрана:

 • Име - можете да посочите името на връзката;
 • Шаблон за начисление по подразбиране - когато се импортира допълнителна услуга, за която няма съответстващ шаблон за начисление, избраният тук ще бъде използван (може да намерите повече подробности в раздела "Съответствия на шаблоните за начисления" по-долу).
 • Задача за нова резервация - контролира дали задача ще бъде създадена, когато известие за резервация се импортира. Препоръчителната стойност е "ДА";
 • Съответствия на фирмите - стойността по подразбиране е "Канал-към-компания (v1)". Ако планирате да импортирате профили на фирми и агенти (изпратени от ОТА-тата), моля, свържете се със сервизния екип относно задължителните настройки в Clock PMS+ преди да промените стойността.
 • Максимален брой стаи % - ако изберете Не, ще можете да зададете фиксиран лимит за актуализациите към ОТА, а Да ще ви позволи да приложите динамичен лимит (моля, вижте по-долу за повече подробности).
 • Маркетинг канал/сорс/сегмент - стойностите по подразбиране за маркетинговите елементи. Повече подробности относно тяхната настройка  може да намерите тук.

Настройки на съответствията

Имате възможността да свалите всички типове стаи и тарифни комбинации, всички активни ОТА-тата и D-Edge допълнителни услуги, като използвате бутона "Availpro съответствия" (в горния десен ъгъл). Използва се следната цветова таблица:

 • Жълто - когато има нов елемент в D-Edge (тип стая, тарифа, OTA и/или допълнителна услуга). Новите елементи ще бъдат свалени след запазването на промените.
 • Червено - когато вече свързан елемент не е активен повече. Маркираните елементи ще бъдат премахнати след запазването на промените.
 • Синьо - когато на вече свързан елемент е променено името в D-Edge, името ще бъде обновено в настройките на съответствията след запазването на промените.

За да запазите промените, моля, кликнете върху бутона "Актуализирай съответствията" (намиращ се в горния десен ъгъл).

Забележка: В някои случаи може да се появи раздел "Availpro unmapped objects". Това са продукти, които са налични в D-Edge, но не са напълно конфигурирани и следователно не могат да бъдат изтеглени за съответстия.

Съответствия на типовете стаи

Моля, кликнете върху бутона "Редакция" за всяка D-Edge стая, за да приложите следните опции:

 • Стая - предоставя се от D-Edge. Моля, не го променяйте, ако стаята е била автоматично свалена.
 • Описание на стая - предоставено от D-Edge. Моля, не го променяйте, ако стаята е била автоматично свалена.
 • Тип стая - падащо меню на вашите типове стаи, от които да избирате.
 • Макс. стаи- използвайте тази опция, за да контролирате колко от вашите свободни стаи от даден тип да се изпращат с едно обновяване. 
  • Когато за Макс брой стаи % е зададено НЕ

Използвайте тази опция, за да контролирате до колко от наличните ви стаи от даден тип да бъдат изпратени:

- за тип стая 1 е зададена стойност 3

- докато имате 5 налични стаи → ще бъдат изпратени 3 стаи

- докато имате 2 налични стаи → ще бъдат изпратени 2 стаи

 • Когато за Макс брой стаи % е зададено ДА 

Активирането на тази опция ще доведе до следното поведение (винаги се закръгля нагоре):

- тип стая 1 има капацитет от 10 стаи и е зададен със стойност 40

- докато всички 10 стаи са налични → ще бъдат изпратени 4 стаи

- докато имате 8 налични стаи, 40% е 3,2 → ще бъдат изпратени 4 стаи

- докато имате 3 свободни стаи, 40% е 1,2 → ще бъдат изпратени 2 стаи

 • Експортът на свободни стаи е деактивиран - използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадения тип стая.

Бутонът "Нови съответствия на стаи" ви позволява да добавите ръчно тип стая, в случай че не е била свалена чрез опцията за сваляне. Всички свалени типове стаи и тарифи ще бъдат показани в "Съответствия на стаи/тарифи".

Съответствия на тарифите

Всички тарифи, свързани с даден тип стая ще бъдат показани точно под този тип стая. Моля, кликнете върху бутона "Редакция" за всяка D-Edge тарифа, за да приложите следните опции: 

 • Тарифа  (в Availpro секцията) – предоставя се от D-Edge. Моля, не я променяйте, ако тарифата е била автоматично свалена.
 • Описание на тарифа – предоставено от D-Edge. Моля, не го променяйте, ако тарифата е била автоматично свалена.
 • Тарифа (в ClockPMS+ секцията) - падащо меню на вашите тарифи в Clock PMS+, от които да избирате.
 • Производна тарифа Availpro. Само експортът на цени е деактивиран. – използвайте тази опция, за да спрете или подновите експорта на Clock PMS+ цени за дадената тарифа.
 • Експортът на свободни стаи е деактивиран – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадената тарифа.

Бутонът "Нови съответствия на тарифи" ви позволява да добавите ръчно тарифа, в случай че не е бил свален с опцията за сваляне.

Съответствия на фирмите

Всички свалени ОТА ще бъдат показани в секцията "Съответствия на фирми". Моля, кликнете върху бутона "Редакция" до всяка ОТА, за да приложите следните опции:

 • Availpro Portal – предоставено от D-Edge. Моля, не го променяйте, ако ОТА-тата е била автоматично свалена.
 • Availpro Portal Text - предоставено от D-Edge. Моля, не го променяйте, ако ОТА-тата е била автоматично свалена.
 • Фирма – падащо меню на вашите профили на компании, регистрирани в Clock PMS+, от които да избирате. Всяка резервация, импортирана от този канал ще бъде създадена с фирмения профил, избран в това поле.
 • Събитие – падащо меню със събития, създадени в Clock PMS+, от които да избирате. Тази опция е предвидена да се използва, когато имате минимално договорени стаи, като събитията могат да блокират договорените стаи.  За повече информация, моля, свържете се с нашия сервизен екип.
 • Трансфер на начисления за нощувки:
  • Не прехвърляй  начисленията за нощувки – тарифните начисления ще останат  в създаденото резервационно фолио.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към Компания/Събитие - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на избраната компания или събитие.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към агента - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на агента. Моля, свържете със сервизния екип за повече подробности относно настройката на агенти в Clock PMS+.
 • Деактивирай регистрационните карти – ако е настроено на "Да", регистрационна карта ще бъде създадена само за основния гост във всяка резервация, импортирана от съответните канали. Настройте полето на "Не", ако ви е нужно регистрационна карта да се създава за допълнителните гости от импортираните гости.
 • Приспадане на комисионната - позволява ви да извадите процента на комисионната от импортираните резервации.

Бутонът "Нов/а" ви позволява да добавите ОТА ръчно, в  случай  че не е била свалена чрез опцията за сваляне.

Съответствия на шаблоните за начисление

Всички свалени допълнителни услуги ще бъдат показани в секцията "Съответствия на шаблони за начисление". Моля,  изберете бутон "Редактирай" до всяка услуга, за да приложите следните опции:

 • Availpro Extra - предоставено от D-Edge. Моля, не го променяйте, ако допълнителната услуга е била автоматично свалена.
 • Availpro Extra Text - предоставено от D-Edge . Моля, не го променяйте, ако допълнителната услуга е била автоматично свалена.
 • Шаблон за начисление - падащо меню на вашите шаблони за начисление в Clock PMS+, от които да избирате.

Бутонът "Нов/а" ви позволява да добавите допълнителна услуга ръчно, в случай че не е била свалена с опцията за сваляне.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница