Офсети по гости

Променена на: Wed, 4 ян, 2023 в 8:20 AM

Print

Офсетите по гости ви позволяват да решавате казуси, свързани с цените на стаите с различен брой възрастни и деца. Може да разглеждате Офсетите по гости като отстъпка/надценка към базовата цена за различен брой възрастни и деца. Целта на тази функционалност е да ви предостави лесно и разбираемо решение, чрез което да намалите броя на вашите тарифи.

Офсети по възрастни и деца

Офсетите са 13, 10 от тях са от Възрастни 1 до Възрастни 5 и от Дете 1 до Дете 5. Всеки от офсетите може да бъде абсолютна стойност или процент от базовата цена.

 • Възрастни 1 до Възрастни 5. 5 офсета, като всеки дефинира сумата на отстъпката или надценката, която да бъде добавена към базовата цена за съответния брой възрастни в резервацията. Например, ако резервацията има 2 възрастни, полето Възрастен 2 се избира. Стойността на Възрастен 2 се добавя към базовата цена или съответно се приспада, ако стойността във втория случай е отрицателна (например -10).
 • Дете 1 до Дете 5. Към офсетите, заложени в полетата Възрастен, се добавят офсетите по деца. В зависимост от броя деца, поле от 1 до 5 се избира (например, ако децата са 2, се избира полето Дете 2 ).

Офсет "Самостоятелен възрастен"

За да видите офсета за самостоятелен възрастен, първо кликнете върху бутона "Покажи/скрий всички офсети". Целта на този офсет е да се определи разликата от базовата цена, когато тя е свързана стриктно с 1 възрастен в резервацията. За комбинации от 1 възрастен+деца се използва офсетът "Възрастен 1" + деца или нивата за гости.

Офсети допълнителен възрастен и деца

Тези два офсета се прилагат към случаите, когато полето за съответния брой възрастни и деца от горния абзац е празно. За разлика от горните полета, стойностите тук се умножават по броя гости.

 • Допълнителен възрастен. Ако за броя възрастни в резервацията (пример 2) не се попълни стойност в офсета (Възрастен 2 в този случай), стойността на полето Допълнителен възрастен се взема и се умножава по броя на възрастните (в този случай 2).
 • Допълнително дете. Ако за броя на деца в резервацията (например 2) свързаното офсетно поле е празно (поле Дете 2 в този случай е празно), тогава стойността на полето Допълнително дете ще бъде умножена по броя деца.

Примерни изчисления:

Тарифа 1: 

 • Базова цена = 100. 
 • Възрастни 1 = -20; 
 • Възрастни 2 = 0; 
 • Възрастни 3 = 40; 
 • Дете 1 = 25

Резултати за Тарифа 1:

 • 1В = 100 - 20 = 80
 • 2В = 100 + 0 = 100
 • 3В = 100 + 40 = 140
 • 1В + 1Д = 100 - 20 + 25 = 105
 • 2В + 1Д = 100 + 0 + 25 = 125

Моля, обърнете внимание на следните случаи:

 • 4В = 100 + 0 = 100. Полето Възрастен 4 е празно - без надценка за базовата цена за 4 възрастни.
 • 1В + 2Д = 100 - 20 + 0 = 80. Полето Дете 2 е празно - без надценка за базовата цена за 2 деца.
 • 4В + 2Д = 100 + 0 + 0 = 100. Нито Възрастен 4, нито Дете 2 са попълнени.

Тарифа 2. Като горната, но се добавя следното:

 • Допълнителен възрастен = 12
 • Допълнително дете = 5.

Резултати за Тарифа 2:

 • За 1В, 2В, 3В, 1В + 1Д и 2В + 1Д, резултатите са същите, както по-горе. Но:
 • 4В = 100 + 4*12 = 148
 • 1В + 2Д = 100 - 20 + 2*5 = 90
 • 4В + 2Д = 100 + 4*12 + 2*5 = 158

В случай че използвате процент вместо абсолютна стойност, поведението е напълно същото, с единствената разлика, че стойността, която се добавя/изважда е процент от базовата цена. Можете свободно да комбинирате абсолютни и проценти стойности. Например В1 може да бъде абсолютна стойности, а В2 - процент и така нататък.

Офсети на тарифа и/или сезон

Офсетите по гости могат да бъдат добавени към самата тарифа, както и към всеки сезон. Ако за даден сезон не добавите офсети, тогава зададените офсети в тарифата ще бъдат използвани. Важно е да запомните, че прехвърлянето на офсети от тарифа към сезон се прави поле по поле, тъй като офсетите по сезони имат приоритет. Ето примери за прехвърляне на офсети:

 • Офсети в тарифата: В1 = -20; В2 = 0
 • Сезонът няма зададени офсети. Офсетите по тарифа ще бъдат използвани за сезона: В1 = -20; В2 = 0
 • Сезонът има зададен офсет В1 = -10. За сезона той ще бъде използван, като следва: В1 = -10 (от сезона); В2 = 0 (от тарифата)
 • Сезонът има зададен офсет В1 = -10, В2 = 10. За сезона офсетите по сезони ще бъдат използвани: В1 = -10, В2 = 10
 • Сезонът има зададен офсет Д1 = 30. За сезона той ще бъде използван, както следва: В1 = -20 (от тарифата); В2 = 0 (от тарифата) и Д1 = 30 (от сезона)

Залагане на Офсети

Ниво Тарифа

За да заложите офсет на ниво тарифа, изберете меню 'Гост офсети' при редакция или създаване на тарифа. От това меню ще можете да заложите вашите офсети.

Ниво Сезон

Навигирайте до меню Сезон в екрана Управление на тарифи. В сивата кутия ще видите стойности (ако има такива) заложени на ниво Тарифа. За да заложите офсет на ниво сезон, изберете меню 'Гост офсети' при редакция или създаване на сезон. От това меню ще можете да заложите вашите офсети. 

Производни тарифи

Офсетите могат да бъдат добавени за всяка тарифа - базова, производна или според заетостта. Моля, обърнете внимание, че офсетите се прилагат последни при изчислението на цената на тарифата. С други думи производната тарифа първо изчислява своята базова стойност и след това се прилага съответният офсет към нея.  

Ето пример как чрез офсети можете да накарате производна тарифа да добави цената за закуска, като цената на закуската е 10 EUR за всеки възрастен и 5 EUR - деца. 

 • Базова цена: 10
 • Офсет В1 = 0
 • Офсет В2 = 10
 • Офсет В3 = 20
 • Офсет Д1 = 5
 • Офсет Д2 = 10

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница