Clock IoT

Clock PMS+ има следните две изисквания:

  • Модерен браузър (за предпочитане Google Chrome) актуализиран до най-новата налична версия
  • Стабилна интернет връзка


Съвет: Ако планирате да закупите множество устройства за достъп до Clock PMS+ и POS, силно ви препоръчваме първо да изпробвате Clock PMS+ и POS на тези устройства.

Всеки интерфейс, устройство или система на трета страна има допълнителни изисквания. Моля, запознайте с тези изисквания в документацията, свързана с конкретния интерфейс или система на трета страна.

Поддържани устройства

  • Фискални устройства -  всички модели фискални принтери Datecs, които поддържат USB комуникация;
  • ПОС принтери - всички видове принтери с мрежова комуникация, които поддържат  протокола ESC/POS.

Имайте предвид, че за да може да се осъществи връзка между Clock PMS+ и гореспоменатите устройства имате нужда от IoT устройство.

IoT устройствата се използват по следния начин:

Едно  IoT устройство може да управлява до 10 ПОС принтера и само един фискален принтер. Това означава, че за всяко фискално устройство, което използвате, имате нужда от отделно IoT устройство. 

Внимание: Едно IoT устройство е асоциирано към един акаунт и управлява само устройствата, които работят в този акаунт. Ако имате два акаунта за Ресторант и Лоби бар, имате нужда от поне две IoT устройство, които да управляват техните принтери.