IDeaS G2/G3

Променена на: Thu, 18 ян, 2024 в 1:24 PM

Print

Връзката с IDeaS има два основни аспекта: 

Provision export (Експорт на данни) - изпращане на данни за статистика, резервации и блокове към IDeaS, както и 

Decision import (Импорт на решения) - може да импортирате решения за DailyBAR и MinLOS от IDeaS

По-долу ще научите как да конфигурирате и използвате интеграцията. За да се възползвате от нея, активирайте я през AppConnector. 

Експорт на данни

Подготовка

 • Трябва да запланувате активация на интерфейса с вашия IDeaS акаунт мениджър/сервизен специалист и да получите съответните данни за активация на връзката. 

Можете да достъпите екрана за настройки, като отидете на Настройки->AppConnector -> намерете IdeaS-> изберете бутон 'Настройки'.

Connection configuration (Настройка на връзката)

За да активирате връзката, трябва да попълните следните данни:

 • API host (1) - Предоставя се от вашия IDeaS акаунт мениджър/сервизен специалист
 • Username (2) - Предоставя се от вашия IDeaS акаунт мениджър/сервизен специалист 
 • Password (3) - Предоставя се от вашия IDeaS акаунт мениджър/сервизен специалист  
 • Requestor (4) - Предоставя се от вашия IDeaS акаунт мениджър/сервизен специалист  
 • Chain code (5) - Предоставя се от вашия IDeaS акаунт мениджър/сервизен специалист
 • Hotel code (6) - Предоставя се от вашия IDeaS акаунт мениджър/сервизен специалист
 • Start from date (7) - Посочете най-ранната дата, за коята желаете данните от Clock PMS+ да бъдат изпратетни на IDeaS. Тази настройка е много важна, ако се мигрирате от друг PMS, интегриран с IDeaS, тъй като Clock PMS+ няма да презапише данните, вече налични в IDeaS. Моля, консултирайте се с вашия IDeaS акаунт мениджър относно датата, ако е необходимо.  
Пример: Ако посочите 01 януари 2022 г. като начална дата и активирате интерфейса на 01 февруари 2022 г., 1 януари 2022 ще бъде първата дата, за която ще бъдат изпратени данни, докато последната ще бъде 1-ви февруари + 390 дни. Всички данни за резервации и блокове от 1 януари ще бъдат изпратени!
 • Export Statistics interval (8) - Докато данните за резервациите и блоковете се изпращат на всеки час, може да дефинирате колко често статистическите данни да се изпращат. Моля, изберете интервал за статистически експорт (1=на всеки час, 24=веднъж дневно).
 • Export Statistics window(9) - Настройката определя броя дни, за който статистическите данни ще бъдат изпращани наIDeaS. Може да приема стойности в диапазона от 365 до 730 (365 по подразбиране) и е особено полезно за гарантиране на правилни предложения за цена за хотели с дълъг период между създаването на резервацията и реалното отсядане в хотела. 

Настройки на съответствията

За да се свържете същите стойности като статуси, маркетингови елементи и т.н. между двете системи, съответствията между Clock PMS+ и IDeaS трябва да се зададат:

 • Event Status Codes Mapping - Изберете подходящия IDeaSблок статус за всеки статус на мероприятие от Clock PMS+. Всеки Clock PMS+блок ще бъде експортиран към IDeaS с подходящ статус код;

 • Booking Channel Codes Mapping - Изберете подходящия IDeaS канален код за всеки един, който сте създали като Маркетингов канал в Clock PMS+;

 • Guarantee Type Map - Направете съответствията между гаранционните политики от Clock PMS+ и тези от  IDeaS;

 • Други настройки:

 • Default rate - Изберете тарифата, която да бъде експортирана към IDeaS за всяка резервация и блок, за които няма избрана тарифа;
 • Default marketing segment - Изберете маркинговия сегмент, който да бъде експортиран към IDeaS за всяка резервация и блок, за които няма избран маркетингов сегмент;
 • Default marketing source - Изберете маркетинговия източник, който да бъде експортиран към IDeaS за всяка резервация и блок, за които няма избран маркетингов източник;
 • Default marketing channel - Изберете маркинговия сегмент, който да бъде експортиран към IDeaS за всяка резервация и блок, за които няма избран маркетингов канал;
 • Create 'To-Do' on error - Ако са избрани, вие ще трябва да посочите за кои канали със задачи трябва да се създаде задача. След това ако се появи грешка в комуникацията с IDeaS, потребителите ще бъдат информирани за нея чрез подобна задача.

Как работи експортът на данни

С активирането на връзката към IDeaS ще се изпълни т. нар. "Студен старт" и данните (резервации, блокове и обобщена статистика) ще бъдат синхронизирани с IDeaS. След завършването на първоначалното синхронизиране данните ще бъдат експортирани регулярно, както следва:

Експортирани данниЧестотаХоризонт на данните
Данни за резервациите1 час45 дни в миналото* + зададената стойност в Прозореца за експорт на статистика в бъдещето
Данни за Блокове, включително релийз дни1 час45 дни в миналото* + зададената стойност в Прозореца за експорт на статистика в бъдещето
Хотелски стаи по тип стаяКонфигурира се (от 1 до 24 часа) - Интервал на експорт на статистиката45 дни в миналото* + зададената стойност в Прозореца за експорт на статистика в бъдещето

* Като алтернатива, можете да зададете фиксирана дата, от която нататък Clock PMS+ да изпраща исторически данни.

Важно: Когато даните за блокове и резервации се експортират към IDeaS цената на блока/резервацията се изчислява на базата на избраната тарифа в блока/резервацията. Ако не е избрана тарифа, цената се изчислява на базата на Тарифата по подразбиране, избрана в Настройките на данните на интерфейса!

Настройки на решенията

Подготовка

Преди да пристъпите към Настройките на решенията, трябва да имате активиран Експорт на данните и да сте получили потвърждение от вашия IDeaS акаунт мениджър. Създайте толкова тарифи Clock PMS+, колкото са ви нужни за DailyBAR нивата на заетост, които бихте желали да получавате на тип стая. 

Пример: Имате два типа стаи DBL и APP, а бихте желали да получавате решения за употребата на типа стая DBL като единична и двойна стая, както и за употребата като единичн, двойна и тройна стая на APP. Така че ще ви трябват 5 тарифи общо за конфигурирането: две за DBL и три за APP.

Конфигуриране на връзката

Ще трябва да предоставите на вашия IDeaS акаунт мениджър потребителското име, API ключа и УРЛ-то на ендпойнта, които ще се използват изпращаните решения. За да ги получите, отидете на страницата Provision settings и ще ги видите в горната част (натиснете бутона, за да разкриете паролата). Моля, имайте предвид, че те ще бъдат генерирани само след като сте запазили първоначалните Provision settings.

Daily Best Available Rate (Daily BAR) import config

Daily BAR ценовите решения се изпращат от IDeaS на ниво заетост. Така че трябва да конфигурирате коя Clock PMS+ тарифа трябва да бъде обновена и коя цена за ниво на заетост би следвало да се използва. Започнете с типа стая, която желаете и кликнете върху бутона '+'. Ще се появи показаният по-долу прозорец:

 • Rate - Изберете тарифата, която трябва да бъде обновена от IDeaS посредством техните решения.
 • Брой възрастни и Брой деца - Комбинацията от тези полета ще помогне на системата да знае кои цени за нива заетост да обнови с избраната тарифа.

Добавете толкова тарифи, колкото са ви нужни да бъдат обновени от интерфейса.

Minimum Length of Stay (MinLOS) import config

За всеки тип стая ще трябва да конфигурирате тарифите, за които прилагат MinLOS решенията от IDeaS. Кликнете върху бутона '+':

 • Rate plan code -  Посочете тарифния план, както е видим в IDeaS;
 • Rate maps - отбележете отметката за всяка тарифа, за която ще бъде импортиран MinLOS от съответния IDeaS код на тарифен план;

Важно: По изискване на IdeaS, ограничението, което ще се приложи в тарифата е Мин. престой (пристигане).

Как работи импортът на решения

След като приключите с конфигурирането на Решенията, IDeaS ще започне периодичното изпращене на съобщения за решения. Моля, обсъдете с вашия IDeaS акаунт мениджър колко често следва да се изпраща това съобщение. Получените съобщения ще бъдат обработени от Clock PMS+ и конфигурираните тарифи ще бъдат съответно обновени.

Импортът на Решенията поддържа максимален брой от 390 дни напред за решенията, предоставени от IDeaS

Забележка: Добра практика тук е да имате набор от базови тарифи, които да бъдат обновявани от интеграцията IDeaS и създайте други тарифи, производни на актуалните базови тарифи.

Комуникационен лог

Комуникацията между Clock PMS+ и IdeaS, заедно с обменените данни, може да бъдат проследени, като отидете в екрана за настройки на I. Периодът на съобщението, типа съобщение, референция и корелационните номера могат да се използват за филтриране на детайлите на комуникацията.

-------------------------------------------


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница