Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г

Променена на: Fri, 18 ноем, 2022 в 10:08 AM

Print

Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. , подавано от лицата, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин.

Тъй като уеб резервационните системи на Клок (ОРС и BookDirect) се явяват електронни магазини, за да подпомогнем тези от Вас, които ги използват, се опитахме да подготвим отговори на някои въпроси, които вероятно ще възникнат при попълване на Приложение № 33 към чл. 52м, ал.1 за електронен магазин. Към попълването на формуляра, според нас, следва да се подходи по следния начин: 

Данни за формуляра

НомерИмеСтойност
4.Продажбите се извършват чрезСобствен/нает електронен магазин
4.2.Собствен/нает електронен магазин
4.2.1.Информация за собственика на домейна:Попълнете в зависимост от категорията, в която пападате
4.2.2.Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазинИзползва се външна хостинг услуга

Вид на използваната хостинг услуга – описаниеРезервационна система

Информация за доставчика на хостинг услугата:КЛОК АД - попълнете данните на Клок АД
4.2.3.Поддръжка на сайта на електронния магазин:Поддръжката е възложена на друго лице - КЛОК АД
4.2.4.Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин

за ОРС : Clock PMS WRS BG_1_0_1

за BookDirect: Clock PMS WRS BG_2_0_1

4.2.5.Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:ползване на облачна услуга

Наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугатаКЛОК АД
7.Информация по чл.52р, подавана от лица по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006г.Попълнете в зависимост от това дали приемате неприсъствени плащания с дебитни/кредитни банкови карти.
7.1.Методи на плащане, предлагани от електронния магазин:плащане с банкова карта чрез виртуален POS
7.3.Информация за софтуера във връзка с чл. 52с
7.3.1.Софтуерът отговаря на изискванията на т. 2, 3 и 7 от Приложение №29 на наредбатаДА
7.3.2.Софтуерът генерира уникален номер на всяка поръчка за закупуване на стока или услугаДА
7.3.3.Интерфейсът на софтуера е на български езикДА
7.3.4.Наличие на превод на български език на интерфейса на софтуераДА

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница