Online Check-In настройки

Променена на: Tue, 27 февр, 2024 в 8:38 AM

Print

Приложението Online Check-In се настройва изключително бързо и лесно. За да стартирате настройките от менюто за навигация изберете Уеб->Online Check-In Настройки.

Стъпки

Онлайн регистрацията има четири функционални екрана и една заставка. Идеята на наличните екрани е да се събере най-важната информация по бърз и удобен за потребителя начин, което прави регистрацията бърза и безпроблемна за госта. 

Имате възможност да персонализирате изгледа на всяка стъпка и да конфигурирате поведението на работа.

1. Заставка

За да накарате вашия бранд да изпъкне, сме добавили специална страница "Заставка", която да приветства потребителите. Тя се появява за кратко време, може да бъде статично лого, движещо се изображение (например GIF) или изображение с текст. Това е първоначалния екран, който ще види госта. Може да заложите вашето лого в секция "Изображения"(7).

2. Добре дошли

Добре дошли екранът съдържа най-важната информация за резервацията: номер, дати на пристигане и заминаване, име и фамилия на "основния" гост. Имате възможност да персонализирате този екран с фоново изображение. Може да го изберете в секция "Изображения"(8).

3. Карта

Можете да поискате от гостите да предоставят по сигурен начин данни за кредитната си карта като част от онлайн регистрацията. Екранът е опционален и трябва да бъде активиран:

 • "Изисква се кредитна карта"(4) от секция "Поведение", активира събиране на данни за кредитните карти. Поведението на екрана е следното:

*Ако в резервацията вече е запазена кредитна карта, гостът може да избере да я използва за целите на онлайн чекирането или да въведе данни за друга кредитна карта;

*Виртуалните карти на ОТА не се представят тук и гостът трябва да въведе данни за собствената си кредитна карта;

*Ако в резервацията няма запазени карти, гостът трябва да въведе данни за валидна карта, за да завърши процеса;

*Ако хотелът използва интегриран процесор за плащане, картата ще бъде токенизирана;

*Ако хотелът не използва интегриран процесор за плащания, данните се съхраняват в Clock CC Vault.

 • Изисква се плащане на фолиата (5) - активирайте тази опция, ако желаете гостите да платят дължимия си баланс при настаняване. Моля, обърнете внимание, че ако има няколко неплатени фолиа, от гостите ще се изисква да платят всяко едно от тях. Моля, обърнете внимание, че фолиата, скрити от "Портала за самообслужване", няма да бъдат показани тук. Гостите могат да използват вече съхранена карта или да въведат данните на нова карта за плащането. Моля, обърнете внимание, че тук няма да се предлагат виртуални карти на ОТА. Можете да изключите определени резервации от това изискване, като използвате опцията "Не изисквай плащане за следните гаранционни политики" (6). Можете да изберете една или повече опции за гаранция и резервациите, създадени с една от тях, ще бъдат изключени от изискването за плащане.
 • Изображение за горен колонтитул на екрана може да бъде избрано в секция "Изображения"(9).

4. Паспортно изображение/регистрационна карта

На тази стъпка гостът е подканен да попълни регистрационната си карта. Данните, които ще бъдат поискани в регистрационната карта, се контролират от конфигурациите в раздела "Полета на профила на госта" на общите настройки. Ако някое от задължителните полета не е попълнено, гостът няма да може да продължи с регистрацията, а системата ще посочи коя информация липсва. Възможните настройки на екрана са:

 • Регистрационна карта за всеки възрастен(1) от секция "Поведение" - определя дали да се попълва една регистрационна карта за стаята или регистрационна карта за всеки възрастен;
 • Гостът може ръчно да попълни регистрационната карта(3) от секция "Поведение" определя дали гостът ще може ръчно да въведе данните в регистрационната си карта;
 • Използвайте ID процесора (паспортен скенер)(2) от секция "Поведение" - определя  дали за попълване на регистрационната карта да се използва услугата ID Processor (изисква се услугата ID Processor да е активирана за вашия акаунт ). Услугата ID Processor използва изображения на документите за самоличност. Ако е избрана само тази опция, гостите не могат да попълнят картите си ръчно, а трябва да направят снимка на документа си.

Двата метода на попълване на регистрационните карти може да се използват паралелно. Ако двете настройки са активирани, гостът избира предпочитания от него начин за попълване.

 • Изображение за горен колонтитул на екрана -  може да изберете в секция "Изображения"(10).

5. Подпис

Гостите не могат да завършат процеса на онлайн регистрация, без да са изпълнили тази стъпка. На госта се представя политиката на хотела (общите условия), която е въведена в раздел "Езици и Текстове->Потвърждение на резервация - Политика на хотела". Възможните настройки за тази стъпка са само "Изображение за горен колонтитул"(11) в секция "Изображения".

*Изберете желаното изображение и потвърдете с посочения бутон.

Персонализация на изгледа

Разполагате с няколко възможности за персонализиране дизайна на приложението, за да съответства на идентичността на вашия бранд:

 • Възможност за активиране на тъмната тема (12);
 • Опция за заоблени контроли и бутони (13) - ако не е избрана, ще се използват остри ъгли на бутоните;
 • Цвят на бранда (14) - изберете цвят за бутоните и различните акценти;
 • Цвят на заставката (15) - изберете цвят на фона на екран "Заставка".

Използвайте секция "Преглед", за да видите по какъв начин промяната на настройките рефлектира на изгледа на вашето Online Check-In приложение. Запишете всички настройки преди да излезете от екрана.

Линк за достъп до приложението Online Check-In

За да може вашите гости да използват приложението, трябва да им предоставите линк за достъп.  За всяка резервация системата генерира уникален линк. За целта е нужно да включите линка в имейл, който ще бъде изпратен към гостите. Добавили сме готов шаблон, който може да използвате в някой от предварително подготвените шаблони на имейли през функционалността Гест мейлър.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница