Експорт на данни

Променена на: Mon, 30 ян, 2023 в 2:55 PM

Print

Експорт на данни

Опитът ни показва, че някои видове данни се експортират и обработват по-често от други:

 • Документи
 • Плащания
 • Начисления

Водени от това, ние улеснихме максимално достъпа ви до тези данни. Просто използвайте функционалността за експорт на Clock PMS+. След като бъдат експортирани, тези данни могат лесно да бъдат импортирани към външна система и да бъдат използвани за целите на счетоводството, отчетността, CRM или лоялността на клиентите.

Експортиране на данни за издадени документи

Отидете от навигацията "Справки" и изберете Справка "Закрити Фолиа" от подменюто "Финанси и статистика".

Форматиране на данните

Преди да визуализирате данните, можете да ги филтрирате, така че да отговарят най-добре на вашите нужди. След това изберете "Покажи". След като генерирате справката, можете бързо и лесно да експортирате данните в CSV формат чрез опцията CSV от менюто "Експорт". Запишете файла на място по ваш избор.

CSV файл

Генерираният CSV файл има следното съдържание:

 • Дата на приключване - дата на издаване на документа;
 • Фолио - Номер на документа и/или фолиото
 • Корекция на - В случай на корекция на документ, тази колона показва номера на коригирания документ или фолио;
 • Получател - данните на изпълнителя, които се появяват в документа;
 • Валута- Валута;
 • Основа - Сумата, посочена в документа, без данъка;
 • Данък- Размер на данъка;
 • Общо- Общата сума в документа;
 • Салдо - Неизплатена сума;
 • Платец- Платец на дължимата сума (счетоводен или фирмен идентификатор)

Така генериран, файлът може да бъде експортиран към всяка система, поддържаща импорт на CSV файлове, и лесно да бъде обработен и запазен в подходящ формат.

Можете да намерите примерни данни в следния файл: closed_folios.csv.

Експортиране на данни за получени плащания

От навигацията отидете на "Справки" и изберете справка "Плащания" от подменюто "Финанси и статистика".

Форматиране на данните

Тук също имате възможности първо да филтрирате данните и да ги визуализирате по най-подходящия за вашите нужди начин, след което изберете бутон "Покажи". Използвайки опцията CSV от менюто "Експорт", можете лесно да експортирате данните и да ги запазите на избрано от вас място.

CSV файл

Генерираният CSV файл има следното съдържание:

 • Фолио- Номер и име на фолиото;
 • Тип на плащане -Тип на плащане; 
 • Описание- Описание, въведено по време на регистрацията на плащането (номер на превод, резервация и др.); 
 • Създадено - Час на регистрация на плащането; 
 • Потребител - Потребител на Clock PMS+, който е регистрирал плащането; 
 • Сума - Сумата на плащането; 
 • Валута- Валута на плащането; 

Така генериран, файлът може да бъде експортиран към всяка система, поддържаща импорт на CSV файлове, и лесно да бъде обработен и запазен в подходящ формат.

Можете да намерите примерни данни в следния файл: payments_report.csv.

Експортиране на данни за начисления, данъци и извършени плащания

От навигацията Отидете "Справки" и изберете "Данни за начисления, данъци и плащания" от подменюто "Финанси и статистика".

Форматиране на данните

Както и при предишните видове експортиране на данни можете първо да филтрирате данните и да ги визуализирате по най-подходящия за вашите нужди начин, след което изберете "Покажи". Като използвате опцията CSV от менюто "Експорт", можете лесно да експортирате данните и да ги запазите на избрано от вас място.

CSV файл

Генерираният CSV файл има следното съдържание:

 • Запис - тип на записа (плащане, такса, данък);
 • Дата - Дата - тип на записа (плащане, такса, данък);
 • Група - Група (тип плащане, група приходи, % данък);
 • Подгрупа - Подгрупа (подтип на плащането, категория приходи, данъчен код);
 • Описание - Описание (име на услугата);
 • Сума - Сума (сумите на начисленията са без данъци);
 • Валута - Валута;
 • Фолио - Номер и име на фолиото;

Така генериран, файлът може да бъде експортиран към всяка система, поддържаща импорт на CSV файлове, и лесно да бъде обработен и запазен в подходящ формат.

Можете да намерите примерни данни в следния файл: folio_items_log.csv.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница