Въведение


Данните на гостите от Clock PMS+ вече могат да бъдат синхронизирани с вашия MailChimp аудитороии, така че да можете да използвате неговите възможности в най-голяма степен и да максимизирате резултатите на вашите маркетингови кампании и промоции.


Конфигуриране:

 • Отидете на Настройки->Всички настройки-> MailChimp Настройки и щракнете върху 'Authorize', за да се логнете в съществуващия ви MailChimp акаунт или да създадете нов и да оторизирате Clock PMS+ да го достъпва . Щракнете върху 'Продължи' щом сте готови;


 • След свързването на вашия MailChimp акаунт, трябва да конфигурирате всяка MailChimp аудитория, която желаете да използвате, като изберете 'New'
 • Направете съответните съответствия между съответните Clock PMS+ полета отговарящите им такива в  MailChimp аудиторията, която желаете да обновите и щракнете върху 'Create', когато сте готови.


Експорт на контакти към MailChimp:

След конфигурирането можете да стартирате със синхронизирането на вашите мейлинг листи с конфигурираните MailChimp аудитории.


 • Отидете на Други функционалности->раздел Мейлинг листи и отворете Мейлинг листата,  която желаете да синхронизирате;

 • Изберете една от конфигурираните аудитории от MailChimp падащото меню (в горния десен ъгъл на екрана);

 • След завършването на процеса ще трябва да видите MailChimp Export статистиката (добавени, обновени, дублирани, невалидни и т.н.)


Специфика:

Посочената по-долу специфика ще ви помогне да разберете по-добре как работи интеграцията, така че да се възползвате в максимална степен от нея.


 • Моля, обърнете внимание, че поради факта, че city, adr1, state, и zip елементите на адреса се изискват от MailChimp, адресът няма да бъде експортиран/обновен към MailChimp, ако свързаните Clock PMS+ полета за госта не са попълнени по време на синхронизац;иятаа на контактите;
 • Имейл адрес се изисква за всеки контакт в MailChimp, тъй като контактите от мейлинг листата без имейл адрес няма да бъде синхронизирана с MailChimp. Те ще бъдат показани като невалидни гости на екрана на статистиската;
 • Имейл адресът се използва за идентификация на контакта в MailChimp, така че ако даден имейл адрес същестува повече от веднъж в мейлинг листата, само първият профил на гост с дадения имейл ще бъде експортиран към MailChimp. Ще видите профилите, които са били пропуснати поради дублиране на имейли в екрана за статистиката за експорта, така че да можете да редактирате листата и да премахнете дублажите и да я експортирате наново;
 • За да подобрим използваемостта на интерфейса и да го направим по-гъвкав, Clock PMS+ мейлинг листата е добавена като етикет към контакта в аудиторията. Имайки този таг, лесно можете да използвате една единствена MailChimp аудитория за целите на всички мейлинг листи и бързо да ги таргетирате  поотделно чрез таговете в кампаниите. 
 • Ако профил на гост е премахнат от мейлинг листата, със следващия MailChimp експорт тагът заедно с името на мейлинг листата ще бъдат премахнати от контакта в MailChimp, но контактът няма да бъде изтрит от MailChimp;
 • Ако контактът бъде отписан в MailChimp, той все още бъде обновяван с експорта на данните, освен неговия таг, тъй като е забранено от Mailchimp. Ще бъде уведомени със следното съобщение: 'Some of the emails provided were not tagged. Check the Mailchimp marketing subscription statuses' (На някои от предоставените имейли не бяха поставени етикети. Проверете Mailchimp маркетинговите абонаментни статуси).