OOS тип

Променена на: Mon, 27 ноем, 2023 в 12:16 PM

Print

OOS тип статусите се използват за временно спиране на дадена стая от продажба. Възможни причина са: възникнала авария, използване на стаята за служебни цели и др.

Може да създадете различни типове OOS статуси, според вашите нужди. Стаите с подобен статус не са налични за резервиране, но се включват в капацитета на хотела.

Създаване на OOS тип

За да добавите OOS тип, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Стаи->OOS тип и изберете бутон "+".

Въведете име и изберете цвят за Календара на стаите за всеки от тях.

Употреба на OOS тип

Вече зададени, OOS типовете могат да бъдат избирани за всяка стая от контекстното меню на монитори "Календар на стаите" и "План на стаите". 

Въведете начална и крайна дата на периода, в който стаята  ще бъде временно спряна.  За по-голяма яснота, може също така да въведете и допълнително описание за всеки статус.

В монитор "Календар на стаите ще виждате тези стаи означени в съответния цвят. Всички стаи с OOS статус се спират от продажба за съответния период.

Особености

 • Основната разлика между стаите, отбелязани с OOS тип, и деактивираните е, че първите участват в капацитета на хотела. Изключение от правилото е справка “Заетост и начисления”, където са изключени;
 • В монитор “Прогнозна заетост”стаите с OOS тип се отчитат, както следва:
  • За всеки тип стая:
   • в ред "Статуси на стаите" виждате броя на стаите, които се приспадат от наличните за продажба поради това, че са отбелязани с някой от OOS статусите, конфигурирани във вашата система;
   • в ред "Свободни" виждате остатъка налични за продажба, като са приспаднати стаите с OOS статус;
  • За обекта (хотела): в редове "Общо заети"  и  "Общо Заети %" се включват и стаи с OOS статус.

 • В справка “Заетост и начисления по дни, месеци и години”  стаите с OOS статус НЕ са включени в показателя “Заети %”.

Редакция на OOS статус на стая

Най-лесно ще достъпите OOS статуса за промяна през контекстното меню на един от двата монитора - "Календар на стаите" и "План на стаите":

 • Заредете монитора за периода или датата, в която попада OOS статуса;
 • В реда на стаята кликнете върху клетка, която е част от OOS статуса (Календар на стаите) или върху самата стая (План на стаите), за да отворите менюто;
 • Използвайте някоя от възможните опции за редакция, изтриване или съкращаване на статуса до съответната дата.

История на промените на OOS статус

Подържа се хронологичен журнал на всички промени по OOS статусите. Може да достъпите журнала през Справка за OOS стаи:

 • От менюто за навигация изберете Справки->Всички справки;
 • От група "Заетост и блокове" изпълнете "Справка за OOS стаи" за съответната дата;
 • Ще получите списък на стаите с активни OOS статуси за датата. Кликнете върху номера на стаята, за да видите история на всички нейни OOS статуси;
 • От тук можете също да редактирате или изтриете OOS статус. Използвайте бутона с икона "око", за да получите детайлна информация за промените по конкретния OOS статус.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница