OOS тип

Променена на: Sat, 1 окт, 2022 at 4:39 PM

Print

OOS тип статусите се използват за временно спиране на дадена стая от продажба. Възможни причина са: възникнала авария, използване на стаята за служебни цели и др.

Може да създадете различни типове OOS статуси, според вашите нужди. Стаите с подобен статус не са налични за резервиране, но се включват в капацитета на хотела.

Създаване на OOS тип

За да добавите OOS тип, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->OOS тип и изберете бутон "Добави".

Въведете име и изберете цвят за Календара на стаите за всеки от тях.

Употреба на OOS тип

Вече зададени, OOS типовете могат да бъдат избирани за всяка стая от контекстното меню на монитор Календар на стаите или като използвате OOS бутоните в екрана за настройка на стаите. 

Въведете начална и крайна дата на периода, в който стаята  ще бъде временно спряна.  За по-голяма яснота, може също така да въведете и допълнително описание за всеки статус.

В монитор Календар на стаите ще виждате тези стаи означени в съответния цвят. Всички стаи с OOS статус се спират от продажба за съответния период. Основната разлика между тези стаи и изключените от хотелския капацитет(деактивирани) е в начина, по който се отчитат в прогнозната заетост и при изчисление процента на заетост (капацитет / заети стаи).

Редакция на OOS статус на стая

История на всички OOS статуси на дадена стая може да проследите през бутон OOS в екрана за настройка на стаи. От тук можете също да редактирате или изтриете OOS статус, както и да получите детайлна информация за промените по него. През контекстното меню на монитор Календар на стаите също имате бърз достъп за редакция на OOS статусите.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница