Salto

Променена на: Fri, 2 февр, 2024 в 2:47 PM

Print

Важно: Моля, уверете се, че сте преминали и през Контрол на достъпа - Общи настройки

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и Salto ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители поради удобната функционалност за издаване и кодиране на ключ-карти директно през Clock PMS+. Гъвкавостта на интеграцията ви позволява да контролирате не само достъпа до стаята, но също така и до вратите за общите помещения (например главния вход, главната врата за етажа) или специалните зони (например СПА или гаража за паркиране). Освен това можете да контролирате времевата рамка на датите на пристигане и заминаване, в която ключовете ще бъдат съответно активни. И не на последно място, можете също така да издавате мобилни ключове Clock PMS+.

Конфигурация

Важно: Изисква се Clock IoT устройство за интеграцията, което трябва да бъде свързано в същата локална (интернет) мрежа като Salto сървъра.

Комуникационният протокол, който се използва за тази интеграция е Industry Standard protocol v.1.16.

1. Достъпете Clock PMS+ и отидете на меню Настройки->AppConnector-> намерете Salto и активирайте интеграцията-> кликнете бутон 'Настройки'-> Изберете "Salto / Onity".

2. След като се появи изскачащият прозорец, въведете съответните данни:

  • Active (1) - изберете веднъж, след като приключите с конфигурацията
  • API user (2) - изберете Clock IoT устройството.
  • Server host (3) - въведете IP адреса на Salto сървъра.
  • Server port (4) - въведете порта, който е зададен за Industry Standard protocol v.1.16. Може да го зададете от Salto ProAccess меню System->General Options->PMS.  
  • Версия (5) - изберете Industry Standard v 1.16 + Mobile key support. 

Енкодери

След като добавите данните за интеграцията, запишете и въведете данните за енкодерите, изберете бутон "Добави" под раздел "Кодиращо устройство за ключ на стая".

Ще се появят две полета за попълване:

  • Име (1) - въведете името на енкодера. Ще видите това име в  Clock PMS+. Може да бъде много полезно, ако оперирате с много енкодери, тъй като името ще ви помогне да ги различавате и изберете правилния при кодиране на карта.
  • Идентификатор (2) - това е идентификацията на енкодера в рамките на Salto. Енкодерът първо трябва да бъде  добавен в тяхната система, след това добавете идентификатора му тук. Препоръчваме идентификатора, който задавате за енкодера в Salto да бъде двуцифрено число (например 05). Моля, обърнете внимание, че 01 не може да се използва.

Важно: Трябва да работите с енкодери, които могат да бъдат свързани към вашата локална мрежа (USB енкодери не могат да се използват) . Енкодерите трябва да бъдат зададени в Salto Pro Access -> General options -> Salto Network

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница