Salto

Променена на: Mon, 19 септ, 2022 at 11:53 AM

Print

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и Salto ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители поради удобната функционалност за издаване и кодиране на ключ-карти директно през Clock PMS+. Гъвкавостта на интеграцията ви позволява да контролирате не само достъпа до стаята, но също така и до вратите за общите помещения (например главния вход, главната врата за етажа) или специалните зони (например СПА или гаража за паркиране). Освен това можете да контролирате времевата рамка на датите на пристигане и заминаване, в която ключовете ще бъдат съответно активни. И не на последно място, можете също така да издавате мобилни ключове Clock PMS+.

Конфигурация

Важно: Изисква се Clock IoT устройство за интеграцията, което трябва да бъде свързано със същата локална (интернет) мрежа като Salto сървъра.

Комуникационният протокол, който се използва за тази интеграция е Industry Standard protocol v.1.16.

1. Достъпете Clock PMS+ и отидете на меню Настройки>Всички настройки->Карти за достъп - настройки> щракнете върху 'Salto / Onity'.

2. След като се появи изскачащият прозорец, въведете съответните данни:

  • Active (1) - select once all configurations are completed. 
  • API user (2) - изберете Clock IoT устройството.
  • Server host (3) - въведете IP адреса на Salto сървъра.
  • Server port (4) - въведете порта, който е зададен за Industry Standard protocol v.1.16. Може да го зададете от Salto ProAccess menu System->General Options->PMS.  
  • Версия (5) - изберете Industry Standard v 1.16 + Mobile key support. 

Енкодери

След като добавите данните за интеграцията, запишете и въведете данните за енкодерите, като щракнете на 'Добави' под раздел 'Room key Encoder' (енкодер за ключ-карти).

Ще се появят две полета за попълване:

  • Name (1) - въведете името на енкодера. Ще видите това име в  Clock PMS+. Може да бъде много полезно, ако оперирате с много енкодери, тъй като името ще ви помогне да ги различавате и изберете правилния при кодиране на карта.
  • Identifier (2) - това е идентификацията на енкодера в рамките на Salto. Енкодерът трябва да бъде първо добавен  в рамките на тяхната система и след това добавете идентификатора му тук. Препоръчваме идентификатора, който задавате за енкодера в Salto да бъде двуцифрено число (например 05). Моля, обърнете внимание, че 01 не може да се използва.

Срок на валидност на ключ-картите

В раздел "Карти за достъп - настройки" може да добавите часове по подразбиране за "От" и "До" за срока на валидност на картата, съответно за дните на пристигане и заминаване. (1)

Също така може да контролирате дали ключ-картите могат да бъдат кодирани само за настанените резервации или за очакваните. (3)

Редактирайте раздел Поддръжка на мобилни ключове (2), ако ще използвате мобилни ключове и изберете тип мобилни ключове (телефон; имейл; и двете).

Ако имате "врати за общи помещения", до които гостите могат или трябва да имат достъп, може да въведете техните Salto кодове в раздел "Кодове на общи врати" (4), за да можете лесно да ги изберете в настройката за стаята (виж по-долу).

Кодове за врати

За кодира интерфейсът карти за правилните врати, трябва да зададете съответствието за всяка от тях.

Отидете на меню Настройки->Всички настройки->Стаи->редактирайте всяка стая. Въведете кода, който се задали в Salto за тази стая в полето 'Room door code(s)' (5).

Общи врати/специални зони

Интерфейсът също така поддържа контрол на достъпа до общите врати или специалните зони като вратата на главния вход, входа на паркинга, СПА и т.н.

Първо ви е нужно да ги зададете в Salto и след това да въведете техните кодове в полето "Кодове за общи врати". Ако сте завършили помощни списък за общите врати  (4), ще можете да изберете кодовете тук, вместо да ги въвеждате.

Пример: Ако в Salto сте задали 1 за Главния вход, 2 за входа на паркинга и 3 за СПА входа и давате постоянно достъп до главния вход, трябва да въведете "1, 2" в полето. По този начин гостите, отсядащи в стаята ще имат достъп до следните врати - стая, главен вход, паркинг най-малкото. Ако гостът би желал да използва СПА, можете през резервацията да добавите и достъп до СПА зоната.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница