Clock IoT конектор - Инсталация за нефискални (кухненски) принтери

Променена на: Wed, 21 юни, 2023 в 8:23 AM

Print

Въпреки че Clock POS е проектиран така, че да позволява пълна дигитализация на вътрешните операции, много F&B обекти все още предпочитат да разполагат с кухненски принтери за отпечатване на поръчките и принтер за крайната сметка на клиента.

Предназначение

Като облачна услуга Clock PMS+ не се "инсталира" на компютър или устройство и следователно връзката с принтерите трябва да се осъществи по мрежата.

Целта на конектора Clock IoT по отношение на ресторантските/кухненските принтери е да "свърже" комуникацията между облачния сървър на Clock PMS+ и различните принтери в мрежата.

Изисквания

За да се осъществи комуникацията между сървърите в облака Clock PMS+ и принтерите, трябва да се уверите, че:

  • принтерите са напълно инсталирани и свързани към вашата локална (интернет) мрежа.
  • Clock IoT конекторът е постоянно включен и свързан към същата локална (интернет) мрежа като принтерите.
  • следвайте стъпките, обяснени ТУК, за да добавите принтерите към вашия Clock POS и да ги обвържете с IoT конекторът.

Забележка: Един Clock IoT конектор може да комуникира с много принтери в мрежата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница