Потребителски групи

Променена на: Fri, 13 окт, 2023 в 11:22 AM

Print

Тази настройка изисква да имате предоставено правото "Потребители - създаване и редакция" и активиран MFA.

Потребителските групи в Clock PMS+ се използват за:

  • По-лесно управление на потребители (управление на правата на голяма група от потребители)
  • Те ви позволяват да редактирате правата на повече от един потребител наведнъж, вместо да трябва да правите това за всеки един потребител поотделно.

Добавяне на потребителски групи

За да добавите потребителска група, отидете на Настройки->Всички настройки->Потребители->Потребителски групи, изберете бутон "+" и попълнете съответните полета:

  • Име: Името на потребителската група обобщава групата от потребители, които се включват в нея, например "Рецепция", "Хотелско домакинство", "Маркетинг" и т.н. Името на потребителската група може да бъде актуализирано по всяко време.
  • Изберете правата на потребителската група. Моля, обърнете внимание, че потребителската група оказва влияние само на правата, не на достъпа до акаунтите. Предоставените права могат да бъдат актуализирани по всяко време.

Прилагане на потребителска група

Отидете на Настройки->Всички настройки->Потребители->Потребители. От екрана за редакция на потребителите изберете групата, към която потребителят следва да принадлежи. 

След това потребителят притежава всички правата, дадени на потребителската група. Това се показва посредством специална икона:

Забележка: Въпреки че полето за отметка не е избрано, потребителят има правото чрез Потребителската група.

Специфика

  • Промените по потребителската група автоматично се прилагат за всички потребители, които спадат към нея. Предоставянето или отнемането на права на групата, ще промени правата на всички потребители, свързани с нея.
  • Освен това, може да предоставите индивидуални права на всеки потребител, дори ако той е част от потребителска група. Индивидуално предоставените потребителски права не се влияят от промените по потребителската група.
Важно: Потребителските права, предоставени директно на потребител, имат превес над тези, които са предоставени на групата, към която същият принадлежи. Например, ако на потребителя "Джон" е предоставено правото "Настройки: Обнови", той ще има това право, независимо дали потребителската група, към която "Джон" принадлежи го има или не.
  • Изтриване на потребителски групи не е възможно, за да може да се поддържа пълен лог на промените. Вместо това можете да премахнете групата от всички потребители, които я имат избрана.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница