Меню групи в Clock POS

Променена на: Mon, 6 мар, 2023 в 2:38 PM

Print

Функционалността "Меню група" позволява по-лесно управление на артикулите в Clock POS. Например Кафето, Горещият шоколад и Чаят могат да образуват меню група "Топли напитки".

Как да създадете

Със създаването на всеки артикул можете да посочите неговата Меню група. Ако не съществува, Меню групата ще бъде създадена автоматично. Вижте повече за артикулите тук. Можете да прегледате съществуващите меню групи от Управление -> Меню групи.

Как да редактирате

Изберете бутон "Отвори" до меню групата, за да отворите екрана за редактиране.

  • Икона (1) - Кликнете върху икона, за да я зададете за тази меню група.

  • Размер на иконата (2) - Изберете размера на иконата от падащото меню.
  • Сортиране (3) - число (1, 2, 3 и т.н.), определящо позицията, на която ще се появи вашата меню група. Ако сортирането на няколко меню групи е с еднакъв номер, те ще бъдат подредени по азбучен ред. Меню групи, които нямат зададено сортиране ще бъдат първи в списъка и след тях ще бъдат подредени групите със заложено сортиране.
  • Цвят (4) - Кликнете върху бутон "Цвят" и изберете цвета на меню групата от палитрата.
  • Блок (5) - Тази отметка ще направи така, че тази меню група да покрива цял "Блок" от екрана.

  • Два реда (6) - Тази отметка ще накара иконата и името на меню групата да бъде позиционирани в два реда.
  • Скрий текста (7) - С отбелязването на тази отметка се спира визуализирането на името на вашата меню група.
  • Включени в eMenu (8) - Тази отметка указва дали тази меню група и артикулите от нея ще бъдат включени във вашето електронно меню. Научете повече за eMenu.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница