Как да заложим Дневни цени?

Променена на: Thu, 7 дек, 2023 в 9:15 AM

Print

Като алтернатива може да приложите цените за отделни дни, ако не използвате цялостни сезонни цени или просто желаете да зададете конкретна цена за определени дни в рамките на сезон.

Важно: Цените, които се прилагат на дневно ниво, имат приоритет над тези, задавани на ниво сезон.

Задаване на дневна цена

За да зададете дневна цена в тарифа:

  • Влезте в екран "Управление на тарифи" (Настройки->Тарифни планове);
  • Заредете тарифите, които желаете да редактирате, чрез търсенето на тарифи;
  • Преминете в таб "Дни";

  • Заредете периода, за чиито дати желаете да заложите цени;
  • Уверете се, че сте в режим за редакция на Цената. При нужда сменете режима чрез бутона с икона "молив", горе вдясно;

  • Кликнете върху клетката за тарифата/деня, за който желаете да приложите цената;

  • (1) - въведете цената и натиснете "Enter" от клавиатурата, за да зададете цената само за тази дата или с клавиш "Tab" преминете в следващата клетка, за редакция на цената за следващия ден;
  • (2) - въведете цената и натиснете бутона "Forward", за да приложите цената и за следващата дата;
  • (3) - въведете цената и натиснете бутона "Fast forward", за да приложите цената и за останалите дни до края на периода, който сте заредили;
  • (4) - въведете цената и натиснете бутона "Календар", за да изберете и останалите дати (непоследователни), в рамките на периода, за които тя да бъде приложена.

Важно: Ако добавяте дневна цена в производна тарифа, стойността, която следва да въведете, е разликата в сумата или процента между производната и нейната базова тарифа.

Не забравяйте да натиснете бутона "Запиши", след като приложите промените.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница