Шаблони за Начисления - Допълнителни полета за начисления

Променена на: Thu, 29 юни, 2023 в 9:49 AM

Print

Допълнителните полета за начисления са полезен инструмент, който ще ви позволи да добавите информация към шаблоните за начисление, за която няма предварително предвидено поле.

Употреба на допълнителни полета за начисления

Допълнителните полета се използват най-вече, ако имате експорт към счетоводна система, която обикновено изисква код от Главната книга, прикрепен към начисленията, така че информацията да бъде разпределена към правилната счетоводна книга в счетоводна система. По подразбиране, полето не е налично, можете да го създадете.

Създаване на собствени полета за начисления

Отидете до меню Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Начисление - доп. полета-> изберете бутон '+'.

Име (1): Въведете име на поле. Това име е само за бекенда на приложението. Позволените символи са: a-z, '_', 0-9 (но не и първият символ). Пример: 'gl_account'.

Тип (2): Има няколко типа полета, от които да изберете:

  • String: Позволява, както буквени, така и цифрови стойности, максимално 255 символа.
  • Text : Полето позволява въвеждането на текст или числова информация. Освен това списък със стойности може да дефиниран, от който да избирате вместо да въвеждате всеки път.
  • Numeric: Това поле е за въвеждане на числови стойности само. Тук също така може да дефинирате списък от позволени стойности, от които да избирате вместо да въвеждате всеки път.
  • Date: Полето е за дати, тъй като системата ще отвори календар, от който да изберете дата.
  • Phone: Полето е за телефонни номера, като техният формат се проверява от системата.
  • Email: Полето е за имейл адреси, като техният формат се проверява от системата.
  • Country: Поле със списък от държави по ваш избор.
  • Language: Поле със списък от езиците на абонаментите.

Списък със стойности (3): Може да зададете списък със стойности с предварително дефинирани стойности. По този начин може да изберете стойността в шаблон за начисление вместо да го въвеждате, което води до предотвратяване на грешките и несъответствие.

Важно: Когато въвеждате стойности, моля, следвайте структурата, която примера в обяснителния текст представя, а именно:

Стойност(съхранена в базата данни): Стойност(видима за потребителите)

След като сте създали вашето допълнително поле за начисление, ще можете да добавите необходимата информация в шаблоните за начисление, които се нуждаят от нея.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница