Ограничения по тарифи

Променена на: Thu, 7 дек, 2023 в 2:40 PM

Print

Тарифните ограничения са инструментите, с които управлявате условията, за които тарифата и съответната й цена се прилагат.

Ограничения

Забележка: Всички ограничения, описани по-долу, могат да бъдат приложени в Онлайн резервационната система (BookDirect).

ОграничениеОписание

Поддържани от канални мениджъри

Гаранционна политикаТарифа с това ограничение ще промени гаранционната политика по подразбиране на ОРС  със зададената такава в самата тарифа. Това ограничение може да бъде използвано за задаване на различни депозитни суми и гаранционни възможности за различни тарифи.
Макс. възрастниТарифата ще бъде налична само за заявки с посочения или по-малък  брой възрастни.
Макс. децаТарифата ще бъде налична само за заявки с брой на гостите (възрастни + деца), равен или по-малък от сумата на ограниченията Макс. възрастни и Макс. деца.
Мин. възрастниТарифата ще бъде налична само за заявки с посочения или по-голям брой възрастни.
Мин. деца

Тарифата ще бъде налична само за заявки с посочения или по-голям брой деца.

Използвайте в комбинация с "Макс. възрастни" и "Макс. деца", когато желаете на  вашите гости да бъдат показани само тарифите, които точно отговарят на броя на възрастни и деца в заявките на тези гости.

Например гост търси оферта за 2 възрастни + 1 дете, а вие имате специална тарифа за 2 възрастни + 1 дете, със зададени "Мин. възрастни" и "Макс. възрастни" на 2, а "Мин. деца" и "Макс. деца" на 1.

Спри от продажбаТарифата, сезон или ден ще бъдат спрени за продажба.
Спряна за пристиганияТарифата ще бъде спряна за пристигания на определен ден или за определен период (сезон).
Спряна за заминаванияТарифата ще бъде спряна за заминавания на определен ден или за определен период (сезон).
Мин. престойТарифата ще бъде налична само заявки за престой, равен или по-дълъг от посочения тук.
Макс. престойТарифата ще бъде налична само заявки за престой, равен или по-къс от посочения тук.
Мин. престой при пристиганеЗа дата на пристигане на резервация, зададена с това ограничение, тарифата ще бъде само налична за резервации с престои равен или по-дълъг от посочения в ограничението.
Макс. престой при пристиганеЗа дата на пристигане на резервация, зададена с това ограничение, тарифата ще бъде само налична за резервации с престои равен или по-къс от посочения в ограничението.
Мин. свободни стаиТарифата ще бъде налична на определена дата, само ако броят на свободни стаи е равен или по-голям от посочения в ограничението. "Свободни стаи" са всички налични стаи от типа стая на тарифата.

Изпрати като "Спри" за ограничените дати

Макс. свободни стаиТарифата ще бъде налична на определена дата, само ако свободните стаи са толкова много или по-малко.

Изпрати като "Спри" за ограничените дати

Мин. дни преди пристигане

Максимален брой дни преди пристигане 
Използвайте тези ограничения, за да зададете бъдещ период,  в който резервациите с нощувки, попадащи в този период, ще  бъдат приемани. Например, ако е зададено, че минималният брой дни преди пристигане е 60, а максималният брой дни преди пристигане е 90, само резервациите с нощувки, попадащи в в този период, ще бъдат приемани. Всички други нощувки (преди минимума от 60 дни  и максимума от 90 дни) ще бъдат спрени от продажба.

Изпрати като "Спри" за ограничените дати

Активно отОт тази дата нататък, тарифа,  свързана с това ограничение, се активира. По този начин можете да определите датата на автоматичната активация на тази тарифа.

Изпрати като "Спри" за ограничените дати

Активно доПродажбите на тарифата, свързана с това ограничение, се спират след тази дата. По този начин можете да зададете датата, след която тарифата няма повече да се показва на гостите. Това ограничение няма нищо общо с периода на престоя на госта и се отнася само за времето на реалното резервиране.

Изпрати като "Спри" за ограничените дати

Last Minute дни

Използвайте го, за да създадете тарифи за резервиране в последния момент. За всяка тарифа или сезон можете да зададете броя  на дни преди пристигане,  за който тарифата ще бъде активна. Например, ако въведете "2" в "Last Minute дни", това означава, че тарифата ще бъде активна за гости, пристигащи днес, утре или вдругиден. Това ограничение не ограничава дължината на престоя.

Препоръчана употреба: на ниво тарифа или сезон.

Нива на ограниченията

Може да прилагате ограничения на пет различни нива: Тип стая, Тарифен план, Тарифа, Сезон и конкретен Ден.

Нива Тарифа, Сезон и Ден

За нивата от тази група може да приложите всички видове ограничения. Ограниченията от по-ниските нива имат превес над ограниченията от по-високите нива. 

 • Ограниченията на ниво тарифа ще бъдат налични за всички дати, които тарифата покрива.
 • Ограниченията на ниво сезон ще имат превес над (задайте нови правила или премахнете съществуващи такива) ограниченията на ниво тарифа.
 • Ограниченията на ниво конкретен ден ще имат превес над ограниченията на ниво сезон или тарифа.

Пример:

 • Задайте ограничение "Мин. престой"  = 2 за тарифата "RACK". Ограничението се отнася за всички сезони и дни.
 • За сезон "НИСЪК" в същата тарифа задайте ограничение "Мин. престой" на "0". Сега ограничението ("Мин. престой" = 2) се отнася за всички сезони и дни, освен сезон "НИСЪК".
 • За "10 март" в сезон "НИСЪК" задайте "Мин. престой" = 4. Сега "10 март" ще изисква минимален престой от 4 нощувки. Няма да има ограничение за другите дати в сезон "НИСЪК", останалите дати ще изискват мин. престой = 2.
Важно: Ограничения "Спри от продажба", "Спряна за пристигания" и "Спряна за заминавания" не могат да бъдат отменени от ограничения от по-ниско ниво. Ако спрете тарифата, сезоните и дните също са спрени, независимо от техните "Спри" ограничения.

Нива Тип стая и Тарифен план

За нивата от тази група можете да приложите само ограниченията "Спри от продажба" и "Мин. престой". Това ви дава възможност лесно и бързо да управлявате тези две ограничения за множество тарифи. Ограниченията, заложени на нивата от тази група имат превес над ограниченията, заложени към предходните три нива (тарифа, сезон и ден).

 • Ограниченията на ниво Тарифен план се прилагат за всички тарифи от този план;
 • Ограниченията на ниво Тип стая се прилагат за всички тарифи на съответния тип стая и са с най-голям приоритет от всички нива.
Пример: Ако имате заложени следните ограничения за  "Мин. Престой":
 • на ниво Ден за тарифата "RACK DBL",  Мин. Престой= 3 ;
 • за тарифния план "RACK", в който тарифата попада,  Мин. Престой= 2. Ограничението се отнася за всички тарифи от този план;
 • за Тип стая "DBL", Мин. Престой= 4. Ограничението се отнася за всички тарифи на този тип стая.

В резултат ще се приложат следите ограничения:

 • за конкретната дата и за всички останали дати изискуемият минимален престой за Тип стая "DBL" във  всички тарифи (включително тарифа "RACK DBL ") ще бъде 4;
 • за тарифите на всички останали типове стаи, които са в тарифен план "RACK", изискуемият минимален престой ще бъде 2.

Прилагане на ограниченията

На ниво "Тарифа"

При създаване или редактиране на тарифа, изберете таба "Ограничения" и задайте стойностите.

На ниво "Сезон"

В раздел "Сезон" на екрана за управление на тарифите, добавете нов сезон или редактирайте съществуващ такъв. Приложете ограниченията чрез таб "Ограничения".

На ниво "Ден"

В раздел "Ден" на екрана за управление на тарифите, използвайте бутонa с икона "молив", горе вдясно, за да изберете кое ограничение да използвате. След това просто кликнете върху деня, за който да се приложи ограничението, активирайте го или въведете стойността (в зависимост от типа ограничение, което желаете да приложите).

На ниво "Тарифен план"

От менюто в екран "Управление на тарифи" изберете Повече->Ограничения по Тарифен План. В изглед подобен на дневния изглед на тарифите ще видите всички тарифни планове с възможност за филтриране на период и ограничение. Допълнително може да бъде изведена информация за заетостта на хотелска база. Ето как да заложите ограниченията:

 • Заредете периода, за който искате да приложите ограниченията;
 • От бутона за промяна на изгледа, в горния десен ъгъл, изберете кое ограничение да бъде видимо;
 • За ограничение "Мин. престой" първо изберете минималната продължителност, която искате да приложите;
 • Кликнете в съответната клетка, за да заложите или премахнете ограничението;
 • Запишете промените.

На ниво "Тип стая"

От менюто в екран "Управление на тарифи" изберете Повече->Ограничения по Тип Стая. В дневен изглед ще се заредят всички активни типове стаи, можете да изведете информация за Заетостта на хотела и Заетост по тип стая. Приложете ограничения за типовете стаи по аналогичен начин на тарифния план, запишете промените.

От контролите в ред “Hotel” ограниченията се прилагат за абсолютно всички активни типове стаи в хотела. По този начин бързо може да спрете от продажба целия хотел за конкретна дата.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница