Политика при анулиране

Променена на: Thu, 16 ноем, 2023 в 11:35 AM

Print

Функцията "Политика при анулиране" ви позволява да автоматизирате процеса на изчисляване и начисляване на такси за анулиране. Това ще спести значително време на вас и на вашия персонал, както и ще намали евентуалните грешки при изчисляването и начисляване на таксите за анулиране.

Специфики

 • Използването на функцията не е задължително - използвайте я, ако желаете да автоматизирате изчисляването и начисляването на таксите за анулиране;
 • За да използвате функцията "Политика при анулиране", трябва да свържете политиката с "Гаранционна политка". Не можете просто да изберете политика за анулиране в тарифа или резервация. Избирате Гаранция и политиката за анулиране, свързана с нея, ще бъде приложима към тарифата/резервацията;
 • Можете да имате няколко политики за гаранция (напр. гъвкави; невъзстановими и т.н.) и да имате 1 политика за анулиране, прикрепена към всички тях (в случай че към всички се прилагат едни и същи условия за анулиране), или да имате отделна политика за анулиране за всяка гаранция (в случай че се прилагат различни условия за анулиране);

Важно: Моля, уверете се, че сте прочели и "Гаранционни политики".

Настройки

Можете да създадете една или няколко Политики при анулиране, всяка със собствени правила и такси за анулиране. Отидете в менюто Настройки-> Всички настройки->Резервации->Политика при анулиране. Кликнете върху бутона "+" и попълнете настройките:

 • Име (1) - въведете име за политиката.
 • Начисление-шаблон (2) -  ако желаете да използвате автоматичното изчисляване на таксата при анулиране, може да изберете шаблон, който ще бъде използван за начисляването ѝ.
 • Анулирай съществуващите начисления (3) - ако изберете тази опция, съществуващите начисления на резервацията (нощувки, пакети, допълнителни услуги) ще бъдат автоматично анулирани. Моля, имайте предвид, че ако не изберете тази опция, а конфигурирате схема за такса за анулиране (виж по-долу), начисленията за настаняване ще останат във фолиото, но към тях ще бъде добавена такса за анулиране, което означава, че начислявате такса за настаняване, но добавяте и такса за анулиранее.

Важно: Начисленията ще бъдат анулирани дори ако са били прехвърлени към друго фолио.

Важно: Ако фолиото, съдържащо начисленията е  вече приключено, ще бъде невъзможно да бъдат анулирани. В тази ситуация, системата ще създаде задача, за да ви информира.

 • Затвори фолиа (4) - ако тази опция е  избрана, резервационното фолио ще бъде приключено при анулирането. Празните фолиа (фолиа без каквито и да е начисления или плащания) ще бъдат анулирани, тъй като те не могат да бъдат закрити.

Забележка: Това от своя страна, може да доведе до изпращането на писмо с фолиото на госта (ако настройката "Автоматичен имейл при приключване на фолио" в Насройки->Всички Настройки->Фолио имейл-шаблон, е включена).

Важно: Фолиата няма да бъдат приключени, ако съдържат начисления, прехвърлени от други резервации. Ако се появи подобен проблем, системата ще остави фолиата отворени и ще създаде задача относно ситуацията.

 • Вид документ (5) - тази настройка е валидна само ако е активирана опцията Затвори фолиаТук може да изберете кой вид документ да се  изпозлва при автоматичното приключване на фолиото. Ако нищо не бъде избрано, фолиото ще бъде приключено без документ.

Изчисление на автоматична такса при анулиране

Политиките при анулиране са гъвкави и могат да бъдат зададени в съответствие с вашите потребности. За тази цел трябва да настроите Схема на такса при анулиране. За да заложите условията по схемата, отворете политиката за редакция и изберете бутон "Добави" в ред "Схема на такса при анулиране".

Добавете толкова условия към схемата, колкото са нужни:


 • Дни преди пристигане (1) - колко дни преди пристигането на резервацията схемата ще се активира.
 • Фиксирана сума (2) - може да посочите конкретна сума да се прилага, когато се анулира резервация.
 • Относителна сума (3) - относителна  сума, която се базира на процент от сумата по резервацията и/или на брой нощувки. Ако и двете са дефинирани, се прилага по-голямия размер. За повече детайли, може също така да разгледате примерите за изчисление на депозит в статията ''Гаранционни политики''.

Пример: Да разгледаме случай с две правила - един за 3 дни преди пристигане (Правило 1) и друг за 14 дни преди пристигане (Правило 2).

- Анулация направена 1 ден преди пристигане - прилага се Правило 1.

- Анулация направена 3 дни преди пристигане - прилага се Правило 1.

- Анулация направена 10 дни преди пристигане  - прилага се Правило 2.

- Анулация направена 20 дни преди пристигане - Никакво правило не се прилага.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница