Подготвителни Настройки

Гаранционни политики
Добаване / Редакция на гаранционна политика Описване на общите условия Гаранционните политики в Clock PMS+ се използват за: Изчисление на из...
Fri, 14 ян, 2022 at 9:23 AM
Политика при анулиране
Функцията "Политика при анулиране" ви позволява да автоматизирате процеса на изчисляване и начисляване на такси за анулиране. Това ще спести ...
Thu, 11 авг, 2022 at 11:32 AM
Тарифи: Тарифни пакети и пакетни елементи
Създаване и редакция на на пакети и пакетни елементи Добавяне, редакция или премахване на тарифни пакети или пакетни елементи В Clock PMS+ мо...
Thu, 13 ян, 2022 at 3:01 PM
Маркетингови сорс / канали / сегменти
С помощта на Маркетинговите елементи ще можете да получите задълбочено разбиране за ефективността си по отношение на каналите за продажби. Стигнахме до закл...
Mon, 11 юли, 2022 at 3:38 PM
Изхранване
Ако вашият хотел предоставя храна на своите гости, може да зададете предлаганите хранения. Не е необходимо да задавате хранения, ако предлагате само за...
Mon, 24 ян, 2022 at 10:12 AM