Настройка на контрола на достъпа до стаите

4Suites
Въведение 4Suites е допълнение към стандартната брава на врата, която е понастоящем инсталирана. С 4Suites върху съществуващата брава я прави брава с вирту...
Fri, 10 юни, 2022 at 1:56 PM
VisiOnline by Assa Abloy
Въведение Интеграцията между Clock PMS+ и VisiOnline ви позволява да модернизирате вашите операции и спестите време на служителите си чрез удобната функцио...
Fri, 10 юни, 2022 at 3:03 PM
Saflok by Dormakaba
Въведение Интеграцията между Clock PMS+ и Saflok ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители чрез удобната функц...
Fri, 10 юни, 2022 at 2:59 PM
Messerschmitt
Introduction Връзката между Clock PMS+ и Messerschmitt дава възможност на вас и на вашия персонал да се съсредоточите върху гостите, вместо да превключвате...
Tue, 14 юни, 2022 at 7:45 AM
Onity
Въведение Интеграцията между Clock PMS+ и Hotek ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители чрез удобната функци...
Tue, 14 юни, 2022 at 2:16 PM
Hotek
Въведение Интеграцията между Clock PMS+ и Hotek ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители чрез удобната функци...
Tue, 14 юни, 2022 at 2:13 PM
Hotek - Виртуални ключове (GuestKey)
Hotek - Виртуални ключове е безключово и безконтактно решение, позволяващо на гостите достъп до техните стаи (и общи помещения) само с един клик, като се из...
Fri, 3 юни, 2022 at 2:13 PM
Salto
Въведение Интеграцията между Clock PMS+ и Salto ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители поради удобната функ...
Fri, 10 юни, 2022 at 3:39 PM