Чрез тази статия ще се запознаем със страницата "Профил на компания" и каква информация и функционалности включва.

За да отворите съществуваща компания, отидете на меню Компания->Търсене на компании, въведете името на компанията и щракнете върху бутона Търсене. Когато се генерират резултатите, изберете "Отвори" до желаната компания.

Фирмени фолиа, резервации, мероприятия и тарифи

В Clock PMS+ е много лесно да проследявате и оперирате с всички фолиа и резервации, мероприятия и тарифи, свързани с компания. Просто отворете екрана на дадена компания и имате достъп до всички тях.

Раздел "Фолио"

В раздела "Фолио" в профила на компания може да управлявате следните:

 • Фолио по подразбиране (1) - тук може да видите и изберете кое фолио да се счита за такова по подразбиране за този профил. Това се отнася до автоматичния трансфер на начисленията към резервации. Ако фолио по подразбиране не е избрано, начисленията ще бъдат прехвърлени към "най-старото" отворено фолио, което може да се промени с времето, операциите се усложняват и същества риск от грешки. Когато се избере фолио по подразбиране, начисленията ще бъдат прехвърлени само до това фолио, което прави по-лесно локализирането. От това фолио, начисленията могат да бъдат след това прехвърлени към друго фолио в компанията. 
 • Депозит (2) - може да създадете депозитно фолио или да видите други депозитни фолиа за тази компания - отворени, закрити, анулирани
 • Отворени фолиа (3) - може да създадете ново отворено фолио или да видите всички отворени понастоящем фолиа в профила на компанията.
 • Неплатени закрити фолиа (4) - ще видите всички неплатени закрити (фактурирани) фолиаСъщото може да бъде намерено и в справка "Отложени плащания".

Важно: Моля, обърнете внимание ще видите само фолиа, създадени в профила на компанията - фолиа в резервациите, които са свързани само с фирмения профил няма да се виждат в тези раздели.

 • Всички Фолиа и детайли (5) - посредством този бутон може да достъпите екрана по-долу, който ви дава повече подробности относно фолиата и резервациите, свързани с профила на компанията.

 • Фолио по подразбиране (1) - същото като по-горе.
 • Депозит (2) - същото като по-горе .
 • Закрити фолиа (3) -Този раздел показва информация за закритите фирмени фолиа. Тук като кликнете на бутона "Покажи", може да изберете:
  • Неплатени - за да видите всички неплатени фолиа, свързани с компанията.
  • Миналия месец - за да видите всички фирмени фолиа, които са били закрити през изминалия месец.
  • Миналата година - за да видите всички фирмени фолиа, които са били закрити през изминалата година.
  • Всички - показват се всички фолиа.
 • Отворени фолиа (4) - същото като по-горе.
 • Отворени фолиа на резервации (5) - този раздел показва фолиата в резервации, свързани с профила на компанията и може да извършвате различни операции с тях, включително прехвърляне на начисления от фолиата на тези фирмени резервации към групово фолио. Повече информация относно трансферите и груповите фолиа може да намерите ТУК.

Други раздели

Другите раздели във фирмения профил предоставят дори още повече информация:

 • Компания - резервации (1) - в този раздел може да щракнете върху линковете "като Компания" или "като Агент" до:
  • 'В хотела', за да видите всички гости в хотела, имащи резервации, свързани с компанията/агента
  • 'Резервации - очаквани днес и утре', за да видите всички резервации, очаквани днес или утре, които са свързани с компанията/агента
  • 'Непристигнала  / Анулирана', за да видите всички резервации, свързани с компанията/агента, които не са непристигнали или са анулирани
 • Туроператорски договори (2) - създавайте и управлявайте туроператорски договори с тази компания. Повече информация относно създаването и управлението на туроператорски договори може да намерите ТУК.
 • Мероприятия (3) - в този раздел може да видите всички фирмени мероприятия, показани като линкове за по-бърз достъп. До всяко мероприятие Clock PMS+ показва периода на мероприятието и броя резервации, свързани с това мероприятие, което е също така и линк към екрана за разширено търсене, показващ тези резервации в по-големи подробности. Освен това може да създадете ново мероприятие, свързано с тази компания (като натиснете бутона "Добави").
 • Фирмен договор (4) - изберете фирмен договор, който да се използва за този профил или създайте нов. Повече информация за фирмените договори може да намерите ТУК.
 • Тарифа (5) - вместо да използвате фирмен договор, може да изберете тарифите, които да бъдат прикачени към този профил. Повече информация относно отделните тарифи, свързани с компания, може да намерите тук ТУК.

Архивиране или възстановяване на компания

Ако определена компания няма да се използва временно или за постоянно, може да я архивирате, като щракнете върху бутона "Архивирай" в профила на компанията. Ако компанията трябва да бъде възстановена на по-късен етап, следва да кликнете върху бутона "Възстанови" в профила на компанията. 

За да намерите архивирана компания, изберете "Всички" вместо "Само активните" на екрана "Търсене на компании". 

Архивираните компании ще се появят със знака '!' до тях.