Профили на Компании

Компании в Clock PMS+
Компании Clock PMS+ Компаниите в Clock PMS+ играят жизнено важна роля в ежедневните операции на хотела. От издаването на единична фактури за много фирмени ...
Fri, 12 авг, 2022 at 11:47 AM
Създаване на профил на Компания
Създаване на фирмени профили в Clock PMS+ За да създадете профил, отидете на на меню Компания -> Нова компания. Следващият екран визуализира формата за...
Fri, 10 юни, 2022 at 9:49 AM
Профил на Компания
Чрез тази статия ще се запознаем със страницата "Профил на компания" и каква информация и функционалности включва. За да отворите съществуваща ко...
Mon, 8 авг, 2022 at 1:34 PM
Фирмени договори
Фирмени договори Функционалността "Фирмени договори" е създадена да ви позволи лесно и опростено  управление на договорените тарифи. Когато работ...
Fri, 12 авг, 2022 at 1:35 PM
Модул 'Комисионни'
Обработка на комисиони Модулът "Комисиони" ви предоставя следните възможности: Калкулация на комисиони Проверка на калкулираните суми Прослед...
Fri, 20 май, 2022 at 1:00 PM
Агенти
Ролята на агентите в резервациите в Clock PMS+ е предимно справочна, т.е. тя ви позволява да разберете коя компания организира и отговаря за резервацията. П...
Fri, 12 авг, 2022 at 1:33 PM
Рутиране към фолио на Компания/Агент
Функционалности Прехвърли начисленията за нощувки към Компания/Агент Когато работите с компании или агенти, много може да ви е нужно да прехвърлите начисле...
Thu, 11 авг, 2022 at 12:35 PM