Начисления и плащания - настройки

Групи и категории приходи
Групите и категориите приходи се използват в Clock PMS+, за да ви дадат по-детайлни справки и по-ясна картина на източниците на вашите приходи с цел тя...
Thu, 20 ян, 2022 at 9:07 AM
Шаблони за начисление
Начисляването на услуга по фолио на гост изисква няколко полета да бъдат попълнени всеки път: Дата на услугата, Описание на начисление, Цена и валута, ...
Thu, 20 ян, 2022 at 9:28 AM
Подтипове плащания
Clock PMS+ използва типове и подтипове плащания, за да класифицира плащанията в отчетите. Типовете плащания са фиксирани, но може да постигнете по-дета...
Fri, 14 ян, 2022 at 9:51 AM
Броячи на капацитета
Броячи на капацитета Използвайте броячите на капацитета, за да дефинирате ограничения върху продажбите на допълнителни услуги с ограничена наличност до вси...
Tue, 21 дек, 2021 at 11:54 AM
Режим за датата на приходите
Автоматична дата на приходите. Базира се на настоящия режим и този по подразбиране. В този режим датата на приходите се променя автоматично в полунощ без к...
Wed, 19 ян, 2022 at 11:32 AM