Управление на приходите

IDeaS G2/G3
Връзката с IDeaS има два основни аспекта:  Provision export (Експорт на данни) - изпращане на данни за статистика, резервации и блокове към IDeaS, както и ...
Wed, 15 юни, 2022 at 8:55 AM