Стаи

Типове стаи (резервационни единици)
Тази настройка изисква потребителите да имат предоставено правото "Настройки"! "Тип стая" е всеки тип единица за отдаване под н...
Mon, 11 юли, 2022 at 3:16 PM
Стаи (Резервационни единици)
Създаване на резервационни единици Сортиране на стаи Деактивиране на стая Настройка на автоматично разпределение Стаите са индивидуални един...
Wed, 25 май, 2022 at 8:29 AM
Виртуални стаи
Настройка на типове виртуални стаи Настройка на виртуални стаи Как функционират виртуалните стаи Виртуални стаи и Блокове в Прогнозната заетост ...
Tue, 12 юли, 2022 at 1:37 PM
OOS тип
OOS тип статусите се използват за временно спиране на дадена стая от продажба. Възможни причина са: възникнала авария, използване на стаята за служебни цели...
Thu, 26 май, 2022 at 1:02 PM
Характерестики на стаята
Чрез характеристиките на стаите можете да обозначите конкретни особености за всяка стая. Те могат да бъдат свързани с нейното местоположение, обзавежда...
Thu, 26 май, 2022 at 12:52 PM