За импорта на резервации през каналния мениджър имате две възможности по отношение на информацията за Компания/Агент. Не всички канали могат да предоставят информация за Компанията/Агента, но резервациите от глобалните дистрибуционни системи съдържат подобни данни.

Канал-към-компания

 • Информацията за ОТА канала (профила) се попълва в полето Компания. Може да свържете съществуващ профил на компания с ОТА и към всяка резервация от канала ще се прикачи съответния профил на Компания в полето "Компания".

Агент и Компания

 • При този режим данните за ОТА канала се попълват в полето "Агент" и ако резервацията за корпоративни гости има също налична фирмена информация, тя ще се попълни в полето "Компания".

За да реализираме този режим, добавихме две полета към екран "Компания" - IATA и Код за търсене на канален мениджър.  Използвайте първия, за да въведете IATA номер на Агента, когато няма друг надежден идентификатор.

Ето още подробности за настройката и свързания с нея режим:

Поведението на системата зависи от настройката "Съответствия на компании":

 • Канал-към-компания (v1) – ОТА канала се отнася за Компанитяа в резервацията;
 • Съответствия на агенти и компании (v2) – режим, който може да попълни информацията за Агента и Компанията в резервацията;
  • В 'Съответствия на компании', отнасящи се за съответствията на Порталите/ОТА каналите, изберете Агента по подразбиране за всеки от тях.

Обработката на XML при Съответствия на агенти и компании (v2)

Агенти

 • Ако няма информация за Агента в XML - информацията за Агента по подразбиране, както е посочено в Съответствието на компанията, се прехвърля към резервацията.
 • Ако заедно с XML получим информация за Агента и същият има идентификатор (IATA или друг код) - съответният Агент може да бъде намерен по едно от тези полета: Код за търсене на канален мениджър, IATA, ДДС номер;
 • Ако не можем да го намерим, системата АВТОМАТИЧНО създава профил на Агента. Генерира се задача.
 • В случаите, когато XML съдържа информация за Агента, но липсва идентификаторът (IATA или друг код)  – резервацията остава без Агент и се генерира задача. Същото се отнася и за случая, когато системата намира повече от един Агент за съответния IATA/Код.

Компании

 • Ако XML съдържа информация за Компанията и нейния идентификатор, системата ще потърси тази Компания в Clock PMS+ по следните полета: Код за търсене на канален мениджър, IATA, ДДС номер;
 • Ако бъде намерена, данните за Компанията се прехвърлят към резервацията.
 • Ако не бъде намерена или е намерена повече от една Компания, резервацията остава без Компания и се създава задача. Същото се отнася и за случая, когато има данни за Компанията, но липсва идентификаторът (ДДС номер, код или друго подобно).
 • Моля, обърнете внимание, че за разлика от Агентите, Компаниите НЕ се създават автоматично.