Канални мениджъри

RoomCloud - Активация и процедури
Активация на каналния мениджър Добавяне и премахване OTA Обновяване на връзката към OTA Грешки във връзката Активация на каналния мениджър ...
Thu, 17 февр, 2022 at 9:35 AM
Настройка на RoomCloud
Съответствият на стаи Съответствия на тарифи Съответствия на фирми Съответствия RoomCloud шаблони за начисления Веднъж щом акаунтът на канални...
Thu, 17 февр, 2022 at 11:43 AM
Настройка на SiteMinder
Общи настройки Съответствия на стаи Съответствия на тарифи Съответствия на фирми За активацията на вашата връзка със SiteMinder, първо ще ви е...
Thu, 17 февр, 2022 at 1:26 PM
Настройка на D-Edge
Oбщи настройки Настройки на съответствията Съответствия на фирми Съответствия на шаблони За активацията на вашата връзка D-Edge, първо ще ви е...
Tue, 5 юли, 2022 at 8:42 AM
Импортиране на профили на компании и агенти от каналните мениджъри
За импорта на резервации през каналния мениджър имате две възможности по отношение на информацията за Компания/Агент. Не всички канали могат да предоставят ...
Fri, 20 май, 2022 at 12:32 PM