1. Лице за контакт на екрана на резервацията
  2. Лице за контакт на фирма и неговата връзка към екрана на резервацията
  3. Лице за контакт на фирма и неговата връзка с екрана на резервацията
  4. Other important functionalities of the Booking Contact Person


Лице за контакт на екрана на резервацията

Лицето за контакт по резервацията е опция, която сме  добавили към екрана на резервацията, за да ви дадем възможност да посочите лице за контакт. Това е за случаите, когато резервацията не е направена от госта, а от някой друг.


Ето пример на подобен случай, където новата опция за лице за контакт може да бъде много полезна: Мениджърът на фирмата "Bosch", С. Смит, ще пътува. Неговият изпълнителен асистент А. Уолис организира резервацията. В този случай А. Уолис ще бъде лицето за контакт и кореспонденцията относно резервацията ще бъде между съответния хотел и А. Уолис, но гостът ще бъде С. Смит.


Лицето за контакт на резервацията не е задължително за разлика от госта. Данните на лицето за контакт следва да бъдат въведени единствено в случаите, ако те са различни от тези на гостите в резервацията.


На екрана за Нова резервация/Редакция, освен госта, можете да изберете още един профил – Лице за контакт. Може да потърсите профил или да създадете нов.


В Профила на госта вече имате две таблици на свързаните резервации, за да разделите резервациите, където профилът се използва като гост, от тези, където този профил се използва като Лице за контакт

Лице за контакт на фирма и неговата връзка с екрана на резервацията

Функционалността "Лице за контакт" може също да се използва на екрана на фирмата. Може да добавите множество лица за контакт за фирма (А. Уолис, М. Джоунс, К. Тейлър, например).  Освен че е справочна информация на екрана на фирмата, може също така да изберете лица за контакт в резервациите от тези, свързани с дадената фирма. Моля, вижте слайдовете:Лице за контакт на агента и неговата връзка с екрана на резервацията

Допълнително имате поле Агент на екрана на резервацията. По този начин резервацията може има също и фирма (например Bosch) и агент (например TUI). Агентите могат да бъдат избрани от списъка на съществуващите фирми (повече информация как да създадете и управлявате фирмите може да бъде намерена в статията Фирми).  


Ролята на агента в резервация е основно справочна, т.е. по този начин знаете коя фирма организира и е отговорна за резервацията. Повече информация относно тях може да бъде намерена статията Агенти.
Други важни функционалности на Лицето за контакт по резервацията

  • Търсене по лице за контакт. Освен данните за контакт (име, телефон, имейл), сега може да търсите резервации по данните на лицето за контакт. Тази опция е налична в: Бързо търсене (в лентата за навигация); Пристигания; В хотела; Заминавания и Разширено търсене.
  • Създаване на множество резервации с едно и също лице за контакт. Изберете лице за контакт във формата за нова резервация, за да бъде автоматично избрано във всички копия на резервацията (Създай няколко).
  • Гест мейлър. Ако лице за контакт е избрано за резервация, цялата кореспонденция ще бъде изпратена на избраното лице за контакт вместо на госта в резервацията.
  • ОРС – опция за попълване на резервация от името на някой друг: "Резервирам за някой друг". Когато е избрано, въведените данни (име, телефон, имейл и т.н.) ще бъдат добавени към резервациите като лице за контакт, а за всяка резервация системата допълнително изисква имената на гостите, които ще отседнат в хотела.