Профили на Гости

Профили на гости в Clock PMS+

Функционалността "Профили на гости" в Clock PMS+ ви помага ...

Научете повече

Полета на профили - редакция и контрол

Контрол на профилните полета За да създадете, редактирате и управляв...

Научете повече

Подредба, визуализация и скриване на профилни полета

Визуализация и подредба на профилните полета Освен създаването на со...

Научете повече

Профил на госта, търсене и обединяване

Търсене на профили на гости За да отворите списъка с профилите на ва...

Научете повече

ID Processor

ID Processor Нашата услуга "ID Processor" обработва докуме...

Научете повече

Маскиране на полета, период за съхранение и съхранение на снимки

В меню Настройки ->Всички настройки->Профил на гост - полета им...

Научете повече

Преводи на профилни полета

За да персонализирате престоя на гостите си в още по-голяма степен, м...

Научете повече

Мейлинг листи и Хотелски регистър

Мейлинг листи Функционалността "Мейлинг листи" ви помага д...

Научете повече