Профили на Гости

Профили на гости в Clock PMS+
Функционалността "Профили на гости" в Clock PMS+ ви помага лесно да да видите вашите редовни гости и цялата им история. Спестете време и избегнете...
Fri, 12 авг, 2022 at 11:36 AM
Полета на профили - редакция и контрол
Контрол на профилните полета За да създадете, редактирате и управлявате полетата за вашите гости, моля, отидете на меню Настройки ->Всички настройки->...
Fri, 12 авг, 2022 at 11:38 AM
Подредба, визуализация и скриване на профилни полета
Визуализация и подредба на профилните полета Освен създаването на собствени полета и създаването на списъци със стойности, също така ви е нужно да конфигур...
Tue, 31 май, 2022 at 2:01 PM
Профил на госта, търсене и обединяване
Търсене на профили на гости За да отворите списъка с профилите на вашите гости, отидете на меню Резервация->Профили на гости. В раздел "Профили на...
Wed, 1 юни, 2022 at 1:18 PM
The ID Processor
ID процесор Нашата услуга "ID процесор" обработва документите на гостите, извлича необходимата информация от тях и попълва съответните полета в р...
Fri, 12 авг, 2022 at 11:41 AM
Маскиране на полета, период за съхранение и съхранение на снимки
В меню Настройки ->Всички настройки->Профил на гост - полета имате 3 допълнителни настройки, които може да контролирате. 3. Задайте формат за маски...
Fri, 12 авг, 2022 at 11:44 AM
Преводи на профилни полета
За да персонализирате престоя на гостите си в още по-голяма степен, може да добавите много езици към BookDirect. Това позволява на гостите да изберат своя п...
Thu, 2 юни, 2022 at 12:24 PM
Мейлинг листи и Хотелски регистър
Мейлинг листи Функционалността "Мейлинг листи" ви помага да създадете и организирате вашите маркетинг кампании много по-ефективно. Може да създад...
Tue, 12 юли, 2022 at 3:40 PM