Стандартни оперативни процедури

Обработка на резервации по договори с Туроператори 8

Научете как коректно да въведете резерваците и се запознайте с процеса на фактуриране и контрол.

Научете повече