Актуализация Clock PMS+ (26 юли 2022)

Променена на: Mon, 26 септ, 2022 в 3:29 PM

Print

Нови функции

Домакинство и ОOS статуси

За да може по-ефективно да управлявате почистването на хотела, добавихме възможност, ОOS статусите на стаите да бъдат отчитани при създаването на задачи за хотелското домакинство.

Тази функционалност изисква да използвате схеми за почистване. Ако все още използвате старата организация на работа, при която стаите се маркират за мръсни при напускане на резервацията, за съжаление няма да можете да се възползвате от новата функционалност.

Ето какви нови възможности предоставят схемите за почистване:

Създайте една или няколко нови схеми за почистване и изберете за кои типове стаи се отнася. Новото е, че всяка схема може да обвържете с един или няколко ОOS статуса. Това Ви дава възможност да дефинирате различни задачи с различна честота за всеки от ОOS статуси. 

Примери за приложение:

 • Ако имате ОOS статус "Третиране мухъл", то за него може да създадете схема, която да има ежедневни задачи по третиране на мухъла в стаята в продължение на няколко дни.
 • За ОOS статус "Третиране пушачи", може да имате специална схема със задачи, само на първият ден от блокажа.
 • За всички стаи, спрени от продажба, може да имате задача, която изисква просто преглед на стаята на последният ден от ОOS статуса.

За детайлно планиране на всеки ОOS тип, дефинирайте нужните Ви ОOS статуси, схеми и задачи към тях. Схемите за почистване и свързаните с тях задачи функционират по същият начин, както и с резервациите. По-особеното, на което трябва да обърнете внимание е "датата на напускане".

 • При заминаване -  за разлика от резервациите, при ОOS статусите това е датата след последната дата на статуса. Ако ОOS статусът е с период 01.01-03.01, то задача отбелязана "При заминаване", ще се генерира на дата 04.01. В този случай, стаята ще стане свободна/мръсна на 04.01. В останалите ситуации, поведението е сходно с това на резервациите.
 • При пристигане - задача ще се генерира за началната дата на ОOS статуса.
 • Повторение на определен брой дни - задача ще се генерира спрямо периода на ОOS статуса за конкретната стая и зададените X брой дни.

Новите схеми за почистване се вземат предвид и при прогнозирането (справка Прогноза за домакинството), за целите на планиране на нужният Ви брой камериерки.  

Подобрения

Туроператорски договори

Направихме няколко подобрения по модула за управление на Туроператорски договори. Ето детайлите:

 • Отстъпки - нов филтър "В хотела". Отстъпката се прилага само за резервации, имащи поне една нощувка в избраните периоди.
 • Отстъпки - нов филтър “Приложи за”. Тази опция работи по различен начин от останалите филтри за период. Чрез филтрите “Пристигания” и “В хотела” указвате за кои резервации да се активира отстъпката. Чрез опцията "Приложи за" указвате за кои нощувки от престоя на тези резервации да се приложи отстъпката. Само нощувките попадащи в периода подлежат на намаление.
 • Безплатни нощувки - нов филтър "В хотела". Работи по аналогичен начин с филтъра за отстъпките. Филтрира резервации с поне една нощувка в избраните периоди.
 • Специфични настанявания - множество типове стаи за един ред. Досега всеки ред се отнасяше само за един тип стая. Вече може да укажете че редът е валиден за множество различни типове стаи. По този начин ще се намали броя на въвежданите еднотипни редове.
 • Специфични настанявания - ново поле “Текст”. С негова помощ ще може да направите текстовете на начисленията много по-ясни. Това което въведете в полето, ще се включи в описанието на начислението.
 • Опростихме текстовете на начисленията, така че да са по-ясни и четими. 
 • Променихме  изгледа за печат на фолиото - "По резервации". Информацията вече е по-добре подредена и четима. 

Отстранени конфликти

 • Adyen v2 - подобрения, свързани с iFrame интегрирането на DropIN.
 • При генериране на начисления от политика за анулация, при данъчен режим “Данъкът се включва в цените”, се натрупваха данъци (един от брутните цените и друг от данъка на самото начисление).
 • Мероприятия - при наличие на анулирани фолиа в мероприятието, не беше възможна смяната на неговата компания.
 • Фискални устройства Datecs -  при опреция “Въведи/изведи суми” вече се отчитат коректно суми въведени с десетична запетая.

Интеграции 

Gastranovi POS - добавено е плащане по подразбиране в настройките на Gastronovi. Плащането по подразбиране позволява да се обработят успешно сметки с плащания, които все още не са настроени в интерфейса, за да не се спира работата му.

Локализации 

 • Български фискален режим- добавихме дата на данъчното събитие във фактурите.
 • ЕСТИ- сумите в AvgNightPrice вече се експортират с десетична точка, независимо от езика на потребителя.
 • Ajur - подобрения в начина на експорт на информация към Ajur.
 • Business Navigator
  • Плащания - до момента се експортираха плащанията, регистрирани по фолиа, ЗАТВОРЕНИ в периода, за който се изпълнява експортира. Сега към тях се добавят и плащания, които са регистрирани/войдирани в този период и се отнасят за фолиа, затворени в предходен период. За връзка между тези плащания и вече импортираните документи, в експорта е добавена колона MASTER_DOC_NUM. Моля, свържете се със специалисти от Business Navigator, за да се направят необходимите настройки, така че колоната да се обработва при импорт.
  • Поддръжка на документи, издадени във валута различна от BGN - ако издавате документи в различна валута, например EUR и имате конфигурирана национална валута BGN (Данъчни настройки), в експорта ще се експортира курса на валутата на документа, спрямо националната валута. За целта е добавена колона  DOC_CURRENCY_RATE. Моля, свържете се със специалисти от Business Navigator, за да се направят необходимите настройки, така че колоната да се обработва при импорт.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница