Може да зададете на Clock PMS+ да показва логото на вашия хотел на всички ваши потвърждения за резервация. Всички лога и изображения могат да бъдат качени, като отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Лога/Галерия с изображения".


Лого на хотела в потвържденията за резервация

За да изберете и да зададете логото на хотела да се показва на потвържденията за резервация от вашия хотел:


 • Намерете раздела "Лого - Потвърждение на резервация" на екрана;
 • Кликнете върху бутон "Разглеждане...";
 • Изберете изображение;
 • Потвърдете с бутон "Отвори";
 • "Запиши/Качи"

Логото на вашия хотел ще бъде показвано в стандартните потвърждения за резервация.

Лого в фолиа и фактури

 • В раздела "Лого – Фолио/Фактура" кликнете върху бутон "Разглеждане..." ;
 • Изберете изображение;
 • Потвърдете с бутон  "Отвори";
 • "Запиши/Качи"

Логото ще се показва в горния ляв ъгъл на на всички ваши фолиа и фактури (за шаблоните за отпечатване по подразбиране).


Собствено изображение за фон

След като влезете в системата, можете да качите ваше собствено изображение за фон за началния екран на Clock PMS+:

 • В раздела "Фоново изображение" кликнете върху бутон "Разглеждане..";
 • Изберете изображение;
 • Потвърдете с бутон  "Отвори";
 • "Запиши/Качи";


Библиотека с картинки

Използвайте раздела "Галерия с изображения", за да качите картинки, които могат да се използват в различни шаблони: Шаблони за гест мейлъра, собствени фолиа, описания на стаи/тарифи в "Езици и текстове" и т.н.:

 • В раздела "Галерия с изображения" кликнете върху бутона "Добави изображение";
 • Изберете изображение;
 • Потвърдете с бутон  "Отвори";
 • "Запиши/Качи";

Можете да качите толкова изображения, колкото са ви нужни. Изберете бутон "Вземи URL на изображение", за да видите и копирате Image URL или HTML Image Tag, за да го използвате в редакторите на шаблони в Clock PMS+.


Забележка: Максималният размер на файла трябва да бъде по-малко от 6 MB за всички изображения.