Хърдел тарифите се използват за динамичното управление на множество тарифи. Като редактирате една тарифа (Хърдел тарифа), можете да спрете тарифи за определени дни или да увеличите минималните цени на множество свързани тарифи.


Създаването на хърдел тарифа е подобно на всяка друга тарифа в Clock PMS+. Само стандартни тарифи могат да се използват като хърдел тарифи


Създайте стандартни тарифи и задайте цените. За по-лесно управление ви препоръчваме да избягвате публикуването на хърдел тарифи в ОРС, каналните мениджъри и т.н., тъй като хърдел тарифите се използват за контролиране на поведението на вашите тарифи в вече споменатите ОРС, канални мениджъри и т.н. Вече може да използвате толкова хърдел тарифи, колкото са ви нужни.Употреба на хърдел тарифи

На екрана за създаване/редакция на тарифа, която ще бъде използвана за директни продажби:

  • Изберете желаната хърдел тарифа в полето "Хърдел тарифа".
  • Изберете режим "Хърдел тарифа":
    • СПРИ. Тарифите ще бъдат спрени автоматично, ако цената на тази тарифа за деня е ПО-НИСКА от цената хърдел тарифата за деня.
    • Минимална цена. Тарифата ще бъде автоматично обновена,  за да отговаря на цената на Хърдел тарифата, ако цената на тарифата за деня е ПО-НИСКА от цената хърдел тарифата за деня.Примери:
  • Ако цената за 1 август е 100 евро в тарифата и 80 евро в хърдел тарифата, цената в тарифата ще бъде 100 евро.
  • Ако цената за 1 август е 75 евро в тарифата и 80 евро в хърдел тарифата, цената в тарифата ще бъде 80 евро.