Функционалността "Политика при анулиране" ви позволява да автоматизирате процеса по определяне на размера и начисляване на таксите при анулиране.

Настройка

Може да създадете една или няколко политики при анулиране, всяка със свои собствени правила и такси при анулиране. За тази цел  от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Политика при анулиране". Щракнете върху бутона "Нов/а" и:

 • Име - въведете име за политиката.
 • Шаблон за начисление -  ако желаете да използвате автоматичното изчисляване/таксуване на таксата при анулиране, може да изберете шаблона за начисление, който ще бъде използван за таксата при  анулиране.
 • Анулирай съществуващите начисления- ако изберете тази опция, съществуващите начисления по резервацията (нощувки, пакети, допълнителни услуги) ще бъдат автоматично анулирани.
  • Начисленията ще бъдат анулирани, дори ако са били прехвърлени към друго фолио.
  • Ако фолиото,  съдържащо начисленията е  вече приключено, ще бъде невъзможно тези начисления да бъдат анулирани. В тази ситуация, системата ще създаде задача относно въпроса.
 • Закриване на фолиа - ако тази опция е  избрана, резервационното фолио ще бъде приключено при анулирането. Празните фолиа (фолиа без каквито и да е начисления или плащания) ще бъдат анулирани, тъй като те могат да бъдат приключени.
  • Това, от своя страна, може да доведе до изпращането на писмо на фолио на госта (настройката "Автоматично изпращане на шаблон на писмо с фолио  при затварянето на фолиото").
Забележка: Фолиата няма да бъдат приключени, ако съдържат начисления, прехвърлени от други резервации например. Ако се появи подобен проблем, системата ще остави фолиата отворени и ще създаде задача относно ситуацията.

Изчисление на автоматична такса при анулиране

Политиките при анулиране са гъвкави и могат да бъдат зададени в съответствие с вашите потребности. За да ги настроите, щракнете върху "Схема за такса при анулиране" до вече създадена политика при анулиранеИзползвайте бутона "Нов/а", за да създадете толкова условия, колкото са нужни:

 • Дни преди пристигане - колко дни преди пристигането на резервацията схемата ще се активира.
 • Фиксирана сума - може да посочите конкретна сума да се прилага, когато се анулира резервация.
 • Относителна сума - относителна  сума, която се базира на процент от сумата по резервацията и/или нощувки. Ако и двете са дефинирани, се прилага по-голямата  сума. За повече детайли, може също така да разгледате примерите за изчисление на депозит в статията ''Гаранционни политики''.

Да разгледаме случай с две правила - един за 3 дни преди пристигане (Правило 1) и друг за 14 дни преди пристигане (Правило 2).
Анулация направена 1 ден преди пристигане - прилага се Правило 1.
- Анулация направена  3 дни преди пристигане - прилага се Правило  1.
- Анулация направена  10 дни преди пристигане  - прилага се Правило  2.
- Анулация направена  20 дни преди пристигане  - Никакво правило не се прилага.

Тъй като тази функционалност  се припокрива с използваната преди функционалност "Автоматично анулиране на начисления при анулиране на резервация", настройката беше мигрирана на базата на следните правила (ако е зададено за функционалността "Да"):

 • Политика при анулирането, в която опциите "Анулирай съществуващите начисленияи "Закриване на фолиаса избрани, се създава с името "Анулирай съществуващите начисления и закрий фолиата"
 • Новосъздадената политика при анулиране се избира автоматично към всички Гаранционни опции.