Ако вашият хотел предоставя храна на своите гости, може да зададете предлаганите хранения. Не е необходимо да задавате хранения, ако предлагате само закуска и тя е винаги включена в цената.


Информацията за храненията е полезна в следните случаи:

 • Когато са избрани в резервацията, храненията помагат за по-лесния избор на на подходяща тарифа.
 • Когато са избрани в резервацията, те се включват в справката за  целите на планирането на храненията (Справка "Хранения").

Настройка

Необходимо е да зададете толкова отделни хранения, колкото предлагате. Например "Закуска", "Обяд", "Вечеря". Clock PMS+ предлага също и управление  на нестандартни хранения като "Сух пакет", "Ресторант извън хотела" и т.н. Може да прочетете повече по-долу.


За да дадете хранения:

 • От навигацията изберете "Настройки" - "Всички настройки";
 • Щракнете върху "Хранене";
 • За да добавите ново хранене, изберете "Нов/а";
 • Въведете името на храненето;
 • В полето "Ред" въведете ежедневния ред на храненията. Например за "Закуска" въведете 1, за "Обяд" - 2, за "Вечеря" - 3. Вижте по-долу защо е важна тази номерация.
 • Щракнете върху "Първо хранене" за първото хранене, което гостите ще имат на деня на пристигането си. Обикновено това е "Вечеря". Чрез това и следващото поле се определя кои хранения да бъдат включени в справката за деня на пристигането и кои хранения да бъдат в справката за деня на заминаване. Храненето, което е отбелязано като първо, и тези с по-голям номер на поредност ще бъдат включени в деня за престигане, а тези, имащи по-малък номер на поредност за деня на заминаване.
 • Изберете дали хранене е стандартно или не. Виже по-долу за повече подробности;

Стандартни хранения

 • Отворете екрана за редакция на дадена резервация.
 • В раздела "Резервация" ще намерите отметка за стандартни хранения (Група "Хранене"). Отбелязването на отметката ще покаже плана на хранене за целия престой на госта.
 • След като изберете храненията, тарифите в полето "Тарифа" ще бъдат преподредени. За ваше удобство, тарифите, съответстващи на избрания тип стая и хранения, ще бъдат отделно посочени в "Съвпадение на резервацията". Всички останали тарифи ще бъдат в раздел "Други".
 • За да зададете храненията да се съдържат в определена тарифа, вижте статията: Тарифни планове

Различни хранения

Справката "Хранене" също така ви дава  информация относно храненията, които вие или вашите партньори предлагат по изключение. Подобни хранения например са сухите пакети, предоставяни на туристи по време на екскурзии или храненията в ресторанти извън хотела в подобни ситуации.  Може да маркирате подобни хранения като нестандартни (размаркирайте отметката "Стандартни"). За да маркирате,че дадена резервация е с нестандартни хранения, отворете резервацията и щракнете върху бутона "Редакция". В раздела "Хранения":

 • Добавете "Дата на различното хранене", като щракнете върху  "Дата на различното хранене".
 • Попълнете датата, маркирайте отметката на различно хранене и въведете броя на възрастните и децата.
 • Тъй като зададеният параметър е валиден за цялата дата, необходимо е също така да маркирате стандартните хранения за тази дата, ако има такива.
  Запомнете! Добавянето на "Дата на различното хранене" задава нов параметър за храненията за тази дата. Ако добавите "Дата на различното хранене"  и не изберете нищо, това означава, че за тази дата няма хранения.

В същия раздел можете също да промените първото хранене за дадена резервация. Това ще преподреди храненията за датата на пристигане и заминаване за справката "Хранене" относно дадената резервация.


Ако вашият хотел има множество зони за хранене, можете да изберете в резервацията ресторантите, в които гостите от тази резервация ще се хранят. Чрез този избор справката "Хранене" ще ви предостави по-подробна информация за целите на планирането.

Справка "Хранене"

Справката "Хранене" предоставя информация за целите на планирането на храненията за определена дата. Можете да пуснете справката за определен период, като предоставите индивидуална информация за всяка дата. За да имате точна информация за целите на планирането, броят на възрастните и децата, както и съответните хранения (дори различните хранения, ако има) следва да бъдат въведен във всяка резервация.

Съвет: Може да използвате справката "Хранене  - обобщено", за да разгледате обобщената информация за определен период.