Създаване на артикули

Променена на: Mon, 6 мар, 2023 в 2:42 PM

Print

Използвайте артикулите в Clock POS за всички ястия и напитки, които продавате във вашия ресторант, бар, бистро, кафене и т.н. Всяко ястие и напитка, изброени във вашите печатни менюта, винени листи и т.н., могат да се появят като артикул в Clock POS.

Как да създадете

За да настроите артикулите си в Clock POS, отидете в Управление ->Артикули. На този екран ще откриете три различни опции за добавяне на вашите артикули:

Създаване на артикул

За да създадете артикул натиснете бутон "Създай артикул" и впишете информацията.

  • Артикул (1) - Въведете името на артикула. Това име ще се появи на екрана за начисляване, в разпечатките и справките.
  • Група приходи (2) и Категория приходи (3) - ключова информация за вашите справки ("Начисления - обобщено" и т.н.). Изберете към кои група и категория приходи да се отнесат продажбите на този артикул.
  • Меню групи (4) - задайте група на даден артикул за по-лесно намиране на екрана за начисляване. Просто изберете "Меню група" от списъка или въведете име на нова група. По-късно може да редактирате меню групите (да сложите икона, смените цвят) през секция Меню Групи в настройките.

  • Цена (5), Валута (6) и Данъчен % (7) - не са задължителни, но когато са оставени празни, те ще бъдат изисквани, когато правите начисление за артикула. По този начин можете да дефинирате артикули с "отворени" цени.
  • Данъчен код (8) - не използвайте.
  • Кухня (9) - изберете към кой принтер и кухня да се изпрати поръчката за този артикул.
  • Код (10) - е допълнително поле за целите на отчитането или експортирането на данни. Обикновено това е инвентарен код или код на рецепта от складовата ви система.
  • Сервиране по подразбиране (11) - изберете "сервиране" по подразбиране.
  • Цвят (12) - изберете цвят за артикула, с който ще се показва в менюто.

Създаване на множество артикули

За да създадете няколко артикула, които имат обща информация, изберете бутон "Създай много артикули". Моля, обърнете внимание, че цените, кодовете, сортиранията и цветовете могат да се различават за различните артикули. Цялата информация, която можете да въведете (например Приходна група и категория) ще бъдат същите за всички артикули, които създадете.

Импорт от файл

Имате възможност за групово импортиране на артикули чрез файл за импортиране. За целта натиснете бутона "Импорт от файл". На следващия екран ще можете да изтеглите примерния файл (1) и да замените примерните данни с вашите данни.

След като въведете информацията за вашите артикули във файла, качете го, като използвате опцията "Choose file", и извършете тест, като изберете "Само тест" (2) и след това бутона "Импорт". Ако няма представени грешки, качете файла отново и веднага използвайте бутона "Импорт".

Забележка: Изтеглете и тествайте функционалността чрез примерен файл, като използвате Excel или друго приложение за електронни таблици при кодиране на символите "UTF-8".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница