Интерфейсът за вътрешната телефонна централа има следните технически изисквания:

 • Вътрешната телефонна централа и/или неговият сървър трябва да са в същата мрежа като работните станциите Clock PMS+.
 • Clock PMS+ може да получава данни от централата чрез един от следните видове комуникация:
  • TCP / IP - трябва да знаем IP адреса и порта (както и потребителя и паролата, ако са необходими).
  • RS232 - трябва да знаем на кой COM порт трябва да слушаме и пълните параметри на COM порта и скоростта на централата.
  • File - вътрешната телефонна централа може да генерира запис на датата на повикване (CDR) като файл. Това може да бъде текстов или XML файл. След това го използваме, за да импортираме записите от него.
 • Низът от данните трябва да бъде постоянна през цялото време - данните трябва да бъдат винаги предоставени на определена позиция от низа. Например - набраният номер винаги ще бъде на позиции от 10 до 25.
 • Интерфейсът за вътрешна телефонна централа на Clock PMS+ изисква компютър в същата мрежа и операционна система Windows.
Забележка:
 • Форматът SMDR не се поддържа.
 • Интерфейсът на вътрешната телефонна централа поддържа само отчитане на повикванията.