Режим за датата на приходите

Променена на: Tue, 24 окт, 2023 в 11:52 AM

Print

По подразбиране Clock PMS+ автоматично сменя датата на приходите всяка вечер в полунощ, без да се изисква действие от страна на потребителя. Въпреки това, в зависимост от вашите операции, може да искате сами да променяте датата или да продължи да се сменя автоматично, но по-късно. 

Режим за датата на приходите

Съществуват няколко режима, от които можете да се възползвате:

 • Автоматична дата на приходите - режима по подразбиране. В този режим датата на приходите се променя автоматично в полунощ без каквато и да е намеса от потребителя. Не са възможни никави промени за минали дати на приходите. Подобни промени се регистрират като корекция на нова дата. Освен това можете да зададете и "отместване" за времето, в което датата ще се промени. Ако желаете датата да се променя автоматично не в полунощ, а по-късно, отидете в Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Режим за датата на приходите в полето "Автоматичен офсет в датата на приходите" въведете колко часа след полунощ желаете системата да промени датата.

Пример: Днес сте анулирали такса, която е била осчетоводена вчера. Отрицателната корекция ще бъде записана за днес - вчера е имало приход от +50лв.; днес ще има приход от -50лв.

 • Ръчна дата - режим, подобен на горепосочения, но тук датата на приходите не се променя автоматично. Тя трябва да се променя ежедневно. Също така потребителят избира времето за тази промяна (преди или след полунощ).  След въвеждането на нова дата, повече не е възможно да регистрирате приход с миналата дата, а всички промени се регистрират като корекции на нова дата.
 • Ръчен период - режим, позволяващ ви по-голяма гъвкавост по отношение на минали дни, но също така даващ ви възможност да заключите вече отчетени периоди. Ето практически пример за употребата на новия режим:
  • Фирма, плащаща данъци, базирани на своите справки за приходите, трябва да подаде свързаната с това документация до 15-то число на следващия месец.
  • За тази фирма е нужно корекциите по начисления да бъдат отразени възможно най-прецизно, т.е. те трябва да се отнасят не към настоящата дата, а към датата на предоставяне на услугата, дори ако това е минала дата.
  • Във втория случай системата ще регистрира корекцията  като отнасяща се до прихода от минала дата, при условие че тази дата не е вече приключена (датата трябва да е след 15-то число на миналия месец). По този начин информацията за предоставените услуги е най-коректна и актуална към последния възможен момент – 15-то число на месеца.
  • Корекциите, извършени след приключването на отчетния период, се регистрират като отнасящи се за настоящата дата.

Забележка: Промяната на датата се извършва от менюто Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Режим за датата на приходите. Потребителят трябва да има право да променя датата на приходите.

Важно: Ако желаете да промените режима на отчитане за датата на приходите, моля, свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+.

Внимание: Не забравяйте винаги да променяте датата, ако преминете към този режим.

Бъдещи начисления, приключени като приход

Добавихме тази опция, за да ви позволим да контролирате как ще бъдат отчитани бъдещи начисления в Clock PMS+. Може да достъпите опцията, като от навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Режим за датата на приходите.


Ако е избрано:

При закриване на фолио системата намира всички начисления за бъдещи дати в това фолио и променя тяхната дата на приходите на настоящата дата. По този начин начисленията могат да бъдат включени в приходите с настояща дата, т.е. в дневниците. Датата в дневниците и тяхната колона "Дължими плащания" ще съвпадат със справката "Дължими плащания".

Ако не е избрано:

При закриване на фолиото, начисленията за бъдещи дати (ако има) ще останат като приход за бъдещите дати.

Забележка: Ако е активирана, тази настройка няма да промени старите данни. Тя ще засегне всички фолиа, закрити след активирането й. Промяната на датата на приходите за начисление, не засяга датата, за която се отнася услугата. Тя остава непроменена, за да се избегнат изкривявания в оперативните справки.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница