1. Регистриране на плащания
 2. Анулиране на плащане
 3. Корекции на грешки при плащания и 'трансфериране'
 4. Използване на депозити за плащания на начисления
 5. Проследяване на плащания


Clock PMS+ е и инструмент за управление на плащанията, който ви предоставя множество методи за плащане в различни валути. И все пак е много лесно да се регистрират плащания от гости, фирми и външни клиенти.

Регистриране на плащания

Можете да регистрирате плащания по фолиа на гости, както следва:

 • В раздел "Тарифи и фолиа" на резервацията кликнете върху бутона "Плащане" в реда на фолиото, ИЛИ:
 • Отворете фолио и изберете бутон "Ново плащане" на екрана на фолиото.
 • Попълнете поне следните полета: "Стойност", "Валута", "Тип плащане.
 • Можете да добавите описание към всяко плащане чрез полето "Текст", видимо във фолиото и в справката.
 • Кликнете върху "Създаване на плащане".


Забележка:
 • Ако имате запазена кредитна карта в резервацията и регистрирате плащане от тип "Карта", системата ще ви подкани да изтриете данните за картата след това. За да запазите данните за кредитната карта, моля, уверете се, че сте размаркирали бутона "Изтрий данните за кредитна карта".
 • Чрез добавяне на плащане с отрицателен знак можете да регистрирате възстановените суми, изплатени на гостите.

Анулиране на плащане

В Clock PMS+, ако сте регистрирали плащане по погрешка или то е на грешно фолио или са сгрешени видa или сумата на плащането, не можете да ги промените, трябва да анулирате плащането. Плащанията по дадено фолио се анулират, както следва:

 • Кликнете върху бутона "Анулирай" в реда на плащането, което трябва да се анулира.
 • Анулираните плащания ще бъдат скрити във фолиото на госта. Можете да видите анулираните плащания във фолиото, като кликнете върху линка "Покажи анулирани плащания".

Коригиране на грешки в плащанията и "прехвърляне"

Коригиране на погрешно добавени плащания 

За да коригирате погрешно добавени плащания, трябва да ги анулирате и да регистрирате правилните плащания:

 • Анулирайте погрешното плащане във фолио (вижте как по-горе).
 • Регистрирайте ново плащане с коригирани параметри във фолиото.

Прехвърляне на плащане от едно фолио в друго

 • В изходното фолио кликнете върху бутона "Прехвърляне към..." и намерете фолиото, към което искате да прехвърлите плащането. Завършете прехвърлянето.
 • Това ще създаде отрицателно плащане във изходното фолиото със стойността на прехвърлената сума (тип плащане "Трансфер (вътрешен)").
 •  Във фолиото на получателя ще се случи същото, но плащането ще бъде с положителен знак.
 •  Ако извършите грешен трансфер, моля, уверете се, че вътрешното трансферно плащане е анулирано както в изходното фолио, така и в получаващото фолио.
 • В идеалния случай в справката за плащанията Трансфер (вътрешен) винаги трябва да е 0.

Използване на депозити за плащане на начисления

Начисленията по фолиа на гостите могат да се плащат и от депозитите, регистрирани в системата:

 • Отворете фолио.
 • Кликнете върху бутона "Използвай Депозит от ... " в раздела за плащания.
 • Изберете фолио за депозит от резервацията, ако има такова, или от друга резервация или фирма.
 • В изскачащия прозорец въведете сумата, която трябва да бъде прехвърлена.
 • Кликнете върху бутона "Прехвърляне".

Проследяване на плащанията

В справката "Плащания" можете да проследявате плащанията, извършени в рамките на определен диапазон от дати:

 • От лентата за навигация изберете Справки->Плащания.
 • Изберете диапазона от дати в поле "Период".
 • Посочете използвания тип плащане.
 • Изберете потребител.
Забележка: Ако оставите полето "Тип плащане" празно, ще бъдат върнати всички плащания, регистрирани от даден потребител в рамките на диапазона от дати. Ако оставите полето "Потребител" празно, ще бъдат показани плащанията, регистрирани от всички потребители за избрания тип плащане.