Обобщаване на предварителните сумите по резервациите

Променена на: Fri, 11 ноем, 2022 at 3:31 PM

Print

За да получите прогнозни суми на база въведените резервации, може да използвате следните справки:

Обща сума за Компанията 

Използвайте справка “Резервации по сегменти”. Може да я достъпите от менюто за навигация Справки->Всички справки, група “Резервации”.

  • Задайте период и изберете Тип на периода, например Пристигане;
  • Изберете ТО във филтър “Компания”;
  • Изберете сегментиране на справката, например Тип стая и Пансион.

Ще получите обобщена информация за броя резервации и обща сума на начисленията за резервациите, попадащи в периода. 

Съвет: Може да използвате справката за да получите обобщени суми за всички ТО наведнъж. В този случай оставете филтър Компания без стойност и изберете сегмент Компания.

Суми по резервации

Списък с резервациите на даден ТО може да извадите през екран “Разширено търсене на резервации”. След въвеждане на резервациите, във всяка се създава самостоятелно фолио с получател съответния ТО ( при избрана опция "Раздели по Компания"). Услугите от тарифата се начисляват в това фолио и остават в него докато не бъдат трансферирани към фолиото за фактуриране. Всяка резервация има баланс, който отговаря на сумата дължима от ТО. Може да използвате данните за да изготвите различни справки, например за ТО като цяло или за резервациите от определена преференциална оферта (ранно записване):

  • Филтрирайте резервациите по съответните критерии, при нужда задайте сортиране на списъка;
  • Изберете бутон “Excel” за да експортирате списъка в електронна таблица;
  • Отворете експортирания файл. Използвайте данните в колона “Общо начисления” за да обобщите сумите на избраните резервации.

Важно: Обърнете внимание на валутата на начисленията. Ако се налага използвайте формула за да ги преизчислите в коректната валута. Имайте предвид, че ако експортирате списъка след трансфер на начисленията към фолиото за фактуриране, експортираният файл няма да включва сумата на трансферираните услуги.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница