1. Настройка на тарифи според заетостта
 2. Специфика на тарифите според заетостта

Тарифите според заетостта са функционалност от разширеното управление на приходите в Clock PMS+. Те помагат на Clock PMS+ да следи заетостта на вашия хотел и автоматично да променя цените, когато бъдат достигнати определeни нива на заетост, без дори да си помръднете пръста.

Все пак, можете да се възползвате от опцията за ръчна цена за датите, когато знаете, че ще има голямо търсене и не бихте желали да се активират автоматичните нива.


За да започнете, просто трябва да добавите нива на заетост и всички съответстващи им тарифи. Ето как може да настроите тарифите според заетостта. За всяко ниво на заетост може  да избирате между всичките типове тарифи, поддържани от Clock PMS+:

 • Основна тарифа
 • Производна тарифа на базата на добавянето или изваждането на сума или процент  от стандартна тарифа.
 • Производна тарифа на базата на друга производна тарифа и т.н.

По подобен начин, новият тип тарифи според заетостта могат да бъдат използвани като база за производни тарифи или като част от друга тарифа според заетостта. Новият тип тарифи работи както за PMS, така и за онлайн резервационната система и туроператорски канали.

Настройка на тарифи според заетостта

 • Отидете на екрана "Тарифен план", изберете конкретен тарифен план, маркирайте една от неговите тарифи и изберете бутона "Таблица на цените".
 • В екрана "Тарифа" от падащото меню "Нова тарифа"  изберете  "Тарифа според заетостта" .
 • Попълнете стандартните полета на тарифата (те са същите като полетата за настройка на Стандартна тарифа).
 • Задайте различните нива на заетост (използвайки полето "Проследяване", посочете дали тези нива отговарят на броя свободни стаи на избрания тип стая или свободните стаи като цяло):
  • Най-ниското ниво  (празен хотел) е добавено автоматиччно. Изберете тарифа за него.
  • Добавете толкова нива заетост, колкото са ви нужни. За  тази цел просто задайте броя свободни стаи за всяко ниво и тарифите, които следва да се използват с тях.

   Пример: Ако имате хотел с DBL стаи и имате нужда цената за стаите да се променя автоматично, когато свободните стаи станат 7, след това 4 или по-малко, може да използвате следните настройки:

   Setup of Occupancy Adaptable Rates
 • Запишете тарифата

Специфики на тарифите според заетостта

Промени на сумите по основната тарифа

Цените на тарифите, изграждащи тарифа според заетостта може да бъдат променени по всяко време. Цената на тарифата според заетостта ще отговаря на настоящото състояние на съответната тарифа.

Ръчни цени

Clock PMS+ ви дава възможност да съчетавате тарифи според заетостта и ръчните цени за по-голяма оперативна гъвкавост при управлението на тарифи.


Ако попълните цена в самата тарифа според заетостта (за сезон или специален  ден), въведената от вас цена (ръчно зададена цена) има приоритет и тарифата според заетостта не се прилага. По този начин може да зададете предпочитаната от вас цена за дати и сезони, когато очаквате висока заетост и само в тези случаи да спрете употребата на тарифата според заетостта.

Ограничения

Ограниченията оперират по подобен начин като тези на стандартните и производните тарифи: Самите тарифи според заетостта могат да съдържат ограничения.

Забележка: Ограниченията, зададени в тарифите, изграждащи тарифата според заетостта, не се вземат под внимание