Обменни курсове в Clock PMS+

Променена на: Sun, 18 септ, 2022 в 2:03 PM

Print

Когато настроите валутите и техните обменни курсове в Clock PMS+, зададете стойността на вашата национална валута като '1', а стойността на останалите валути към вашата национална.

1. От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Валута" - изберете бутон "Нов/а"

2. Започнете с вашата национална валута. Запишете я и след това повторете стъпките за всички валути, които желаете да използвате за цени и плащания , една по една. Попълнете полето "Стойност" съгласно съответния обменен курс.

Пример 1:Обменни курсове
За стойност попълнете:
Национална валута
EUR

1
Чужди валути
USD= 0.72 EUR0.72

GBP= 1.20 EUR1.20

CHF= 0.82 EUR0.82

Пример 2:Обменни курсове
За стойност попълнете:
Национална валута
USD

1
Чужди валути
EUR
= 1.39 USD1.39

GBP= 1.67 USD1.67

CHF= 1.14 USD1.14

Пример 3:Обменни курсове
За стойност попълнете:
Национална валута
GBP

1
Чужди валути
EUR
= 0.84 GBP0.84

USD
= 0.60 GBP0.60

CHF= 0.69 GBP0.69
Забележка: Полето "Стойност" на екрана "Валута" поддържа стойности на обменните курсове  до 6  знака след десетичната запетая.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница