Валути и Обменни курсове в Clock PMS+

Променена на: Wed, 16 авг, 2023 в 9:25 AM

Print

За да настроите валутите и обменни курсове в Clock PMS+, от менюто за навигация изберете Настройки-> Всички настройки-> Начисления & Данъци->Валута. Стартирайте с вашата национална валута, за нея задайте стойност "1". Добавете и останалите валути. Техните стойности задайте спрямо националната валута, съгласно съответния обменен курс.

Подготвили сме няколко примера, които ще ви помогнат при конфигуриране на валутите и техните обменни курсове:

Пример 1Обменни курсовеЗа стойност попълнете:
Национална валутаEUR
1
Чужди валутиUSD= 0.72 EUR0.72

GBP= 1.20 EUR1.20

CHF= 0.82 EUR0.82

Пример 2Обменни курсовеЗа стойност попълнете:
Национална валутаUSD
1
Чужди валутиEUR= 1.39 USD1.39

GBP= 1.67 USD1.67

CHF= 1.14 USD1.14

Пример 3Обменни курсовеЗа стойност попълнете:
Национална валутаGBP
1
Чужди валутиEUR= 0.84 GBP0.84

USD= 0.60 GBP0.60

CHF= 0.69 GBP0.69
Забележка: Полето "Стойност" на екрана "Валута" поддържа стойности на обменните курсове  до 6  знака след десетичната запетая.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница